Văn bản - Chính sách phí, lệ phí

Số/Ký hiệu: Thông tư 17/2017/TT-BTC

Ngày ban hành: 28/02/2017

Trích yếu: Hướng dẫn thu phí, lệ phí hàng hải

Số/Ký hiệu: Luật 97/2015/QH13

Ngày ban hành: 25/11/2015

Trích yếu: Luật phí và lệ phí