Văn bản - Thủ tục XNK hàng hóa

Số/Ký hiệu: Công văn 2367/TCHQ-GSQL 2020

Ngày ban hành: 14/04/2020

Trích yếu: Về xuất khẩu cát

Số/Ký hiệu: Nghị định 169/2016/NĐ-CP

Ngày ban hành: 27/12/2016

Trích yếu: Xử lý hàng hóa lưu tại cảng biển VN

Số/Ký hiệu: Thông tư 49/2015/TT-BTC

Ngày ban hành: 14/04/2015

Trích yếu: Thủ tục XNK hàng hóa qua dịch vụ bưu chính