INCOTERMS 2020 - Những điểm thay đổi
17/04/2021 10:40 AM

INCOTERMS 2020 - Những điểm thay đổi

Incoterms 2020 có nhiều điều chỉnh quan trọng về nội dung, hướng dẫn chi tiết, sâu hơn về trách...

Incoterms 2010 - Cách nhớ 11 điều kiện
17/04/2021 10:06 AM

Incoterms 2010 - Cách nhớ 11 điều kiện

INCOTERMS được coi là “xương sống” của lĩnh vực Xuất nhập khẩu và Logistics