Tổng hợp các loại Bill Of Lading và ý nghĩa của chúng
09/07/2021 06:43 PM

Tổng hợp các loại Bill Of Lading và ý nghĩa của chúng

Vận đơn đường biển (Bill of Lading) là một trong những chứng từ quan trọng nhất trong thương mại...

Hối phiếu là gì? Sử dụng hối phiếu trong thanh toán quốc tế
06/04/2021 09:44 AM

Hối phiếu là gì? Sử dụng hối phiếu trong thanh toán quốc tế

Làm xuất nhập khẩu giỏi cần biết về nghiệp vụ thanh toán quốc tế, hối phiếu là chứng từ được sử...

Phương thức ghi sổ (Open Account) trong thanh toán quốc tế là gì?
06/04/2021 09:31 AM

Phương thức ghi sổ (Open Account) trong thanh toán quốc tế là gì?

Open Account - Phương thức ghi sổ có lẽ đây vẫn là một trong những cụm từ khá nhiều người chưa biết...

Các phương thức thanh toán trên tờ khai hải quan
06/04/2021 09:12 AM

Các phương thức thanh toán trên tờ khai hải quan

Người chịu trách nhiệm cuối cùng trước pháp luật về tờ khai hải quan là người đứng tên trên tờ khai...

Thanh toán T/T là gì? Quy trình thanh toán quốc tế bằng điện chuyển tiền (T/T)
06/04/2021 09:06 AM

Thanh toán T/T là gì? Quy trình thanh toán quốc tế bằng điện chuyển tiền (T/T)

Thanh toán T/T là một hình thức nằm trong các phương thức thanh toán quốc tế. Thanh toán theo hình...

Phương thức thanh toán nhờ thu (Collection of payment)
06/04/2021 09:52 AM

Phương thức thanh toán nhờ thu (Collection of payment)

Ngoài phương thức thanh toán khá phổ biến hiện nay như thanh toán thư tín dụng chứng từ L/C hay...

Phương thức thanh toán bằng thư tín dụng (L/C – letter of credit)
16/03/2022 03:44 PM

Phương thức thanh toán bằng thư tín dụng (L/C – letter of credit)

Hiện nay có nhiều phương thức thanh toán khác nhau được sử dụng giữa bên mua (nhà nhập khẩu) và bên bán (nhà xuất khẩu), trong đó phương thức thanh toán theo thư tín dụng chứng từ (L/C) được sử dụng...

Tổng hợp các FTA của Việt Nam
06/04/2021 09:30 AM

Tổng hợp các FTA của Việt Nam

Bảng tổng hợp các FTA của Việt Nam dưới đây sẽ giúp các doanh nghiệp tận dụng được một cách hiệu quả nhất các cơ hội mang về từ các FTA mà Việt Nam đang tham gia.

Danh sách các nước Việt Nam đã ký hiệp định thương mại tự do (FTA)
25/10/2021 11:40 AM

Danh sách các nước Việt Nam đã ký hiệp định thương mại tự do (FTA)

Trong bối cảnh mở cửa giao thương quốc tế như hiện nay, Việt Nam đã và đang rất nỗ lực trong việc tiếp cận, đàm phán và ký kết các Hiệp định thương mại tự do với các nước trên thế giới. Dưới đây là...

Danh sách chuyên mục