Tổng quan về FTA Việt Nam tham gia
06/04/2021

Tổng quan về FTA Việt Nam tham gia

Việc tham gia vào các khu vực mậu dịch tự do (FTA), cũng như các hình thức hội nhập kinh tế quốc tế khác vừa là bằng chứng quyết tâm và cam kết mở cửa, hội nhập, vừa là động lực hoàn thiện các thể...

Tổng hợp các FTA của Việt Nam
06/04/2021

Tổng hợp các FTA của Việt Nam

Bảng tổng hợp các FTA của Việt Nam dưới đây sẽ giúp các doanh nghiệp tận dụng được một cách hiệu quả nhất các cơ hội mang về từ các FTA mà Việt Nam đang tham gia.

Danh sách các nước có FTA với Việt Nam
06/04/2021

Danh sách các nước có FTA với Việt Nam

Trong bối cảnh mở cửa giao thương quốc tế như hiện nay, Việt Nam đã và đang rất nỗ lực trong việc tiếp cận, đàm phán và ký kết các Hiệp định thương mại tự do với các nước trên thế giới. Dưới đây là...