Những quy định mới về nhãn mác hàng nhập khẩu mà bạn không thể bỏ qua
06/04/2021 08:10 AM

Những quy định mới về nhãn mác hàng nhập khẩu mà bạn không thể bỏ qua

Việc thực hiện dán nhãn cho hàng hóa nhập khẩu không phải là một vấn đề lớn, tuy nhiên cần được chú...

Quy định mới nhất về xử lý vi phạm hành chính về nhãn mác hàng hóa nhập khẩu
06/04/2021 08:43 AM

Quy định mới nhất về xử lý vi phạm hành chính về nhãn mác hàng hóa nhập khẩu

Sau khi TCHQ có Công văn chỉ đạo số 763/TCHQ – PC tới các Cục Hải Quan thì tình hình kiểm tra Nhãn...

Nội dung và cách ghi nhãn hàng hóa
06/04/2021 08:13 AM

Nội dung và cách ghi nhãn hàng hóa

Nhãn hàng hóa là bản viết, bản in, bản vẽ, bản chụp của chữ, hình vẽ, hình ảnh được dán, in, đính,...

Hàng nhập khẩu không có nhãn mác
06/04/2021 08:39 AM

Hàng nhập khẩu không có nhãn mác

Quy định hiện hành về nhãn hàng hóa (bao gồm hàng hóa lưu thông tại Việt Nam và hàng hóa nhập khẩu)...

Danh sách chuyên mục