Để tìm kiếm Mã địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu bạn nhập tên tỉnh, thành phố, quận huyện, tên chi cục hoặc tên doanh nghiệp và click vào nút tra cứu.

Danh sách mã địa điểm tập kết, xếp hàng hàng hóa

Tỉnh/ Thành phố Chi cục hải quan Mã địa điểm Tên Tên doanh nghiệp Địa chỉ kho bãi