Thông tin yêu cầu

Bạn có thể thực hiện gửi yêu cầu nhanh hoặc gửi yêu cầu chi tiết theo từng loại vận chuyển.
Đối với yêu cầu nhanh, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn để nắm các thông tin và sau đó đưa ra báo giá.
Với các yêu cầu chi tiết, bạn cần nhập khá nhiều thông tin, tuy nhiên bạn sẽ nhận được giá cước chi tiết luôn.


Nitoda cung cấp chức năng check giá cước online.
Bạn có thể check tuyến mình cần để biết giá luôn và gửi yêu cầu tạo booking.
Tra cước biển FCL
Tra cước biển LCL
Tra cước hàng Air
Tra cước đường bộ