កញ្ចប់នៃការដឹកជញ្ជូនពេញលេញ(Full service)

សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនពហុមុខគឺទម្រង់មធ្យោបាយដែលអាចបត់បែនបានមានដូចជា៖ សមុទ្រ - អាកាស, គោក - សមុទ្រ - អាកាស, គោក - អាកាស - សមុទ្រ ... ។

ការដឹកជញ្ជូនទំនិញតាមផ្កូវសមុទ្រ
FCL – LCL
Sea Delivery

ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំអាចផ្តល់ជូននូវគ្រប់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនទាំងផ្នែកបោះដុំតាមរយះ (FCL/FCL) ទំនិញរាយរបស់ (LCL) និងឃ្លាំងវេចខ្ចប់ទំនិញលក់រាយរបស់ (CFS) ទៅនឹងគ្រប់ខ្សែពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់ជាមួយនឹងតម្លៃប្រកួតប្រជែង ។...

ការដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោកក្នុងស្រុក TRUCKING

គឺជាការដឹកជញ្ជូនទំនិញនាំចូល និង នាំចេញទំនិញបោះដុំតាមកុងតឺន័រ ឬ ទំនិញលក់រាយពីឃ្លាំងទំនិញរបស់អតិថិជនទៅកាន់កំពង់ផែវៀតណាម និង ដឹកជញ្ជូនទំនិញនាំចូល និង នាំចេញទំនិញបោះដុំតាមកុងតឺន័រពីកំពង់ផែវៀតណាមទីកាន់ឃ្លាំងទំនិញរបស់អតិថិជនវិញ។ ការដឹកជញ្ជូនទំនិញបោះដុំតាមកុងតឺន័រ និង ទំនិញរាយពីឃ្លាំងទំនិញទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាម

នីតិវិធីគយ លិខិតរបញ្ជាក់ត្រឹមត្រូវពីកាចំនាយលើការនាំចេញនិងនាំចេញ

ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំអាចដោះស្រាយនូវការបោសសំអាតគយបានយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ដែលជាការតភ្ជាប់យ៉ាងសំខាន់ទៅនឹងភាពជោគជ័យនៃខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្ម logistics ...

ការដឹកជញ្ជូនផ្លូវអាកាស AIR DELIVERY

Nitoda គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលមានភ្នាក់ងារដឹកទំនិញមានកិច្ចសន្យាដឹកជញ្ជូនជាមួយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ធំៗជាច្រើនដែលមានសេវាកម្មដឹកជញ្ជួនខ្នាតធំទៅស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងពិភពលោក...

ការដឹកជញ្ជូនផ្លូវដែក

ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំផ្តល់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវដែកសម្រាប់គ្រប់ផ្លូវទាំងអស់ក្នុងប្រទេសវៀតណាម។

ចំណេះដឹងអំពីការនាំចេញនិងការនាំចេញរបស់សេវាកម្ម LOGISTICS

ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំផ្តល់ជូននូវចំណេះដឹងជំនាញទៅលើការនាំចេញនាំចេញ និង សេវាកម្ម logistics ដើម្បីពិភាក្សារទៅលើតម្លៃសេវាកម្មក៏ដូចជាជួយដល់អតិថិជនកាន់តែងាយស្រួលក្នុងដំណើរការពាណិជ្ជកម្ម។

ស្វែងរកឯកសារច្បាប់

Website nitoda.com គឺបានផ្តល់មុខងារក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មានតាមរយ:កាលវិភាគ, លេខកូដផលិតផល ... និងឯកសារច្បាប់សម្រាប់ការនាំចេញនាំចេញ និង logistics ។