ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្កូវអាកាស

ការដឹកជញ្ជូនទំនិញអន្តរជាតិតាមផ្លូវអាកាស
31/12/2020 02:24 PM

ការដឹកជញ្ជូនទំនិញអន្តរជាតិតាមផ្លូវអាកាស

Nitoda ផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មដឹកទំនិញតាមអាកាសយ៉ាងរហ័ស និង ងាយស្រួលក្នុងអត្រាប្រកួតប្រជែង។ Nitoda អាចដឹកទំនិញរបស់អ្នកទៅកាន់គ្រប់ទិសទីនៃពិភពលោក ដោយមានបណ្តាញទំនាក់ទំនងធំទូលាយជាមួយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ក្នុងស្រុក និង អន្តរជាតិដែលមានប្រេកង់ខ្ពស់ និង កាលវិភាគហោះហើរប្រចាំខែទៀងទាត់ថែមទៀតផង ។

ការដឹកជញ្ជួនទំនិញតាមផ្លូវគោកក្នុងស្រុក
31/12/2020 03:34 PM

ការដឹកជញ្ជួនទំនិញតាមផ្លូវគោកក្នុងស្រុក

Nitoda ផ្តល់នូវសេវាដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវគោកក្នុងស្រុកជាពិសេសការដឹកជញ្ជូននៅតំបន់ភាគខាងជើង និង ខាងត្បូងប្រទេសវៀតណាមដោយមានកញ្ចប់សេវា door to door តាមការស្នើសុំរបស់អតិថិជន។...

ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្កូវទឹកក្នុងស្រុក
31/12/2020 03:43 PM

ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្កូវទឹកក្នុងស្រុក

សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនតាមផ្កូវទឹកក្នុងស្រុករបស់ Nitoda គឺធានានូវលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ - ទំនួលខុសត្រូវ - គុណភាព - ការប្រកួតប្រជែងដែលផ្តល់ជូននូវដំណោះស្រាយល្អបំផុតសម្រាប់អតិថិជនម្នាក់ៗ,...

 សេវាកម្មស្រាវជ្រាវទៅលើវិធីដោះស្រាយអំពីសេវាកម្ម  LOGISTICS
04/01/2021 10:33 AM

សេវាកម្មស្រាវជ្រាវទៅលើវិធីដោះស្រាយអំពីសេវាកម្ម LOGISTICS

Nitoda មានបំណងក្លាយជាអ្នកជំនាញផ្នែកដឹកជញ្ជូនដើម្បីបង្កើតអត្ថប្រយោជន៍ប្រកបដោយនិរន្តរភាពសម្រាប់អតិថិជនខណៈពេលដែលផ្តល់សេវាប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយដំណោះស្រាយអំពីសេវាកម្ម Losgistics...

ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវគោកដោយឆ្លងកាត់តាមព្រំដែន
31/12/2020 03:55 PM

ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវគោកដោយឆ្លងកាត់តាមព្រំដែន

ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវគោកដោយឆ្លងកាត់តាមព្រំដែន គឺសមស្របសម្រាប់ប្រទេសដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទេសវៀតណាមដូចជា៖ ប្រទេសឡាវ, ប្រទេសកម្ពុជា និង ប្រទេសចិនជាដើម។...

ការដឹកជញ្ញ្ជូនពហុផ្នែក
31/12/2020 02:43 PM

ការដឹកជញ្ញ្ជូនពហុផ្នែក

មធ្យោបាយនៃការដឹកជញ្ជូនពេញនិយមនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺ ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវគោក, ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវដែក, ការដឹកជញ្ជូនតាមសមុទ្រ, ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាស។ ក្នុងចំណោមនោះមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនដែលពេញនិយមជាងគេគឺ...

ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្កូវសមុទ្រអន្តរជាតិ
31/12/2020 11:54 AM

ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្កូវសមុទ្រអន្តរជាតិ

Nitoda ផ្តល់ជូននូវកញ្ចប់សេវាកម្មប្រកបដោយគុណភាព“ ផ្កាយប្រាំ”, “Take care” សម្រាប់ដំណើរការដឹកជញ្ជូនអន្តរជាតិទាំងមូលទៅលើការដឹកជញ្ជុន និងដោះស្រាយនីតិវិធីចាំបាច់នៅពេលទទួលការស្នើសុំពីអតិថិជន។...

សេវាកម្មបោសសម្អាតគយ
31/12/2020 04:49 PM

សេវាកម្មបោសសម្អាតគយ

Nitoda ជាអ្នកផ្តល់ដំណោះស្រាយដឹកជញ្ជូនល្អបំផុតជាមួយក្រុមអ្នកប្រកាសពន្ធគយដែលមានបទពិសោធន៍ដោយអាចជួយអោយការដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកកាត់បន្ថយហានិភ័យទៅលើការធ្វើនីតិវិធី។

សេវាកម្មចុះឈ្មោះត្រួតពិនិត្យគុណភាពទំនិញ
28/12/2020 05:47 PM

សេវាកម្មចុះឈ្មោះត្រួតពិនិត្យគុណភាពទំនិញ

ការត្រួតពិនិត្យគុណភាពផលិតផលដែលបាននាំចូល គឺជាដំណើរការនៃការពិចារណា វាយតម្លៃគុណភាពផលិតផល និង...

សេវាកម្មធានារ៉ាប់រង
28/12/2020 04:08 PM

សេវាកម្មធានារ៉ាប់រង

ការធានារ៉ាប់រងទំនិញនាំចូលនិងនាំចេញ គឺជាការធានារ៉ាប់រងទៅលើការប្រឆាំងនឹងហានិភ័យខាងក្រៅនៃការខាតបង់ចំពោះទំនិញក្នុងកំឡុងពេលឆ្លងកាត់ ឬ...

សេវាកម្មចុះឈ្មោះដាក់ស្លាកថាមពល
28/12/2020 04:34 PM

សេវាកម្មចុះឈ្មោះដាក់ស្លាកថាមពល

ជាមួយនឹងបទពិសោធច្រើនឆ្នាំ ក្រុមហ៊ុន Nitoda បានផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មដាក់ស្លាកសញ្ញាថាម និង មានទំនុកចិត្តថានឹងអាចដោះស្រាយនូវបញ្ហានេះបាន។

សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវដែក
31/12/2020 05:32 PM

សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវដែក

ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវដែក មិនមានប្រជាប្រិយភាពដូចទំរង់ដទៃទៀតទេប៉ុន្តែមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូននេះនៅតែដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូន។

សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនជាកញ្ចប់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនក្រៅស្រុក
31/12/2020 04:45 PM

សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនជាកញ្ចប់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនក្រៅស្រុក

Nitoda គ្រប់គ្រងទំនិញនៅតាមតំបន់ឧស្សាហកម្មបម្រើសេចក្តីត្រូវការរបស់ក្រុមហ៊ុនខាងក្រៅនៅតាមតំបន់ឧស្សាហកម្មនៅ Ha Noi និង ខេត្តភាគខាងជើង។ ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូន...