ការដឹកជញ្ញ្ជូនពហុផ្នែក
31/12/2020 02:43 PM

ការដឹកជញ្ញ្ជូនពហុផ្នែក

ការដឹកជញ្ជូនពហុផ្នែក គឺជាមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនទំនិញដោយយ៉ាងហោចណាស់ត្រូវរួមបញ្ចូលមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន 2 ប្រភេទផ្សេងគ្នា, នៅលើមូលដ្ឋាននៃកិច្ចសន្យាដឹកជញ្ជូនពហុផ្នែក, ឯកសារដឹកជញ្ជូន, ការទទួលខុសត្រូវ​ និង មានភាគីតែម្ខាងគត់ដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះទំនិញក្នុងកំឡុងពេលដឹកជញ្ជូនពីទីតាំងដែលបានកំណត់ក្នុងប្រទេសទៅទីតាំងចែកចាយនៅប្រទេសមួយផ្សេងទៀត។ មធ្យោបាយនៃការដឹកជញ្ជូនពេញនិយមនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺ ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវគោក, ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវដែក, ការដឹកជញ្ជូនតាមសមុទ្រ, ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាស។ ក្នុងចំណោមនោះមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនដែលពេញនិយមជាងគេគឺ មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន Sea-Air​ ។

លក្ខណៈពិសេសនៃការដឹកជញ្ជូនពហុផ្នែក

ការដឹកជញ្ជូនពហុផ្នែក (Multimodal transport) កំពុងមានប្រជាប្រិយភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងទីផ្សារដឹកជញ្ជូនសព្វថ្ងៃ។ មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនពហុផ្នែកនេះបានកកើតឡើងក្នុងកំឡុងពេលនៃការធ្វើពិពិធកម្មសេវាកម្មដឹកជញ្ចូនដើម្បីជួយសម្រួលដល់ដំណើរការនាំចូល និង នាំចេញ ។ ការដឹកជញ្ជូនពហុផ្នែកមានលក្ខណៈពិសេសដូចខាងក្រោម៖

👍 ការដឹកជញ្ជូនទំនិញដោយយ៉ាងហោចណាស់ត្រូវរួមបញ្ចូលមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន 2 ​ប្រភេទផ្សេងគ្នា

👍 អ្នកជំនួញរបស់មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនពហុមុខផ្នែកមានដំណែងជាអ្នកគ្រប់គ្រង, មិនមែនមានតួនាទីជាអ្នកទទួលលក់ឲក្រុមហ៊ុនណាមួយ(សាខា) ឬ ក៍ជាភ្នាក់ងាររបស់ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនដែលមានតួនាទីក្នុងការដឹកជញ្ជូនពហុផ្នែកនោះទេ។

👍 អ្នកជំនួញរបស់មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនពហុមុខផ្នែកត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះទំនិញដែលបានទទួលនូវហានិភ័យក្នុងកំឡុងពេលដឹកជញ្ជូន។ ពួកគេទទួលខុសត្រូវចំពោះទំនិញក្រោមទម្រង់ជាក់លាក់មួយ, វាអាចជាទម្រង់ទំនួលខុសត្រូវដែលបានទទួលឯកភាពគ្នារវាងភាគីទាំងសងខាង។

👍 នៅក្នុងការដឹកជញ្ជូនពហុផ្នែកអន្តរជាតិ, សម្រាប់ទីតាំងដែលទទួលទំនិញ និង ទីតាំងដឹកជញ្ជូនទំនិញគឺជាទូទៅតែស្ថិតក្នុងប្រទេសផ្សេងៗគ្នា។

ហេតុអ្វីត្រូវជ្រើសរើសមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនពហុផ្នែក? 

ទម្រង់នៃការដឹកជញ្ជូនពហុផ្នែកនេះកំពុងចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិ។ មូលហេតុដែលបុគ្គល / អង្គការកាន់តែច្រើនឡើងៗកំពុងជ្រើសរើសប្រើប្រាស់មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូននេះគឺដោយសារតែវាផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗគ្នាជាច្រើន។ តម្លៃសេវានៃការដឹកជញ្ជូនពហុមុខអាចត្រូវបានលើកឡើងដូចខាងក្រោម៖

💥 ជួយសន្សំសំចៃថ្លៃដើម៖ កាត់បន្ថយថ្លៃដើម Logistics និង Just in time ដោយហេតុនេះអាចជួយកាត់បន្ថយថ្លៃដើមទំនិញ និង ថ្លៃដើមផលិតកម្មថែមទៀតផង។

💥 កាត់បន្ថយបន្ទុកការបំពេញបែបបបទទៅលើឯកសារផ្សេង។

💥 សន្សំសំចៃពេលវេលា និង ធានានូវកិត្យានុភាពពីព្រោះក្នុងអំឡុងពេលដឹកជញ្ជូនមានតែភ្នាក់ងារម្នាក់ ឬ ភាគីម្ខាងប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើការដឹកជញ្ជួន

💥 ជួយជំរុញសហគ្រាស ផលិតកម្ម និងពាណិជ្ជកម្មឱ្យចូលរួមលើទីផ្សារបានរហ័ស ជាពិសេសការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងបានយ៉ាងល្អជាមួយទីផ្សារអន្តរជាតិតាមរយៈបណ្តាញដឹកជញ្ជូនធំៗ។ 

Nitoda- “ កូនសោរដឹកជញ្ជូនពហុផ្នែក”

នៅប្រទេសវៀតណាម, សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនពហុផ្នែកកំពុងមានសក្តានុពលខ្លាំងណាស់។ Nitoda JSC បានចាប់ផ្តើមនិន្នាការនេះដោយបាន និង កំពុងកសាងសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនពហុផ្នែកយ៉ាងពេញលេញបំផុតដែលអាចបត់បែនបាន និង រួមបញ្ចូលនូវទម្រង់នៃមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូននានាដូចជា៖  មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវសមុទ្រ - ផ្លូវអាកាស,  ផ្លូវគោក - ផ្លូវសមុទ្រ - ផ្លូវអាកាស, ផ្លូវគោក - ផ្លូវអាកាស - ផ្លូវសមុទ្រ ... ។

👉អតិថិជននឹងមានជំរើសជាច្រើនក្នុងការបន្ថយពេលវេលាដឹកជញ្ជូន និង សន្សំសំចៃថ្លៃដើមទៅតាមតម្រូវការរបស់ពួកគេ។

👉 ជាពិសេស, មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនពហុផ្នែកតាម Sea-Air គឺជាដំណោះស្រាយដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុត។ នេះគឺជាគំរូមធ្យោបាយមួយដែលអាចសន្សំសំចៃថ្លៃសេវាបានច្រើនជាងការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាស និង ចំណាយពេលវេលាដឹកជញ្ជូនបានលឿនជាងការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវសមុទ្រ។

👉 យើងប្រើ Hub transi នៅសិង្ហបុរី / ឌូបៃ / ហុងកុងសម្រាប់ទំនិញដែលនាំចេញពីប្រទេសវៀតណាមទៅកាន់ទីផ្សារអាមេរិក ឬ អឺរ៉ុប។

👉ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធភ្នាក់ងារពិភពលោកដោយផ្អែកលើការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាជាមួយបណ្តាញដឹកជញ្ជូនក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ និង ជាមួយនឹងក្រុមបុគ្គលិកដែលមានបទពិសោធន៍ Nitoda JSC មានទំនុកចិត្តថា "កូនសោរដឹកជញ្ជូនពហុផ្នែក" អាចឆ្លើយតបយ៉ាងពេញលេញទៅនឹងតម្រូវការរបស់អតិថិជនបានយ៉ាងល្អ។

ដើម្បីទទួលបាននូវការពិគ្រោះយោបល់ក៏អំពីតម្លៃសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនពហុ ឬ សេវាកម្មផ្សេងទៀតសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ៖

អាស័យដ្ឋាន៖ Hong Mai, Hai Ba Trung, Ha Noi, VN

Hotline: (+84) 978222650

Email: annaphuong@nitoda.com

Website: https://www.nitoda.com/ 

Facebook: https://www.facebook.com/NitodaLogistics 

ប្រភេទផ្សេងទៀត
ករណី C / O ដែលត្រូវបានបដិសេធ
06/04/2021 09:50 AM

ករណី C / O ដែលត្រូវបានបដិសេធ

ស្របតាមលក្ខណៈច្បាប់ C / O គឺបញ្ជាក់ពីប្រភពដើមនៃទំនិញដែលត្រូវពិនិត្យមើលថា...

ករណីដែលត្រូវប្រមូល និង មិនត្រូវប្រមូលភស្តុតាងបញ្ជាក់ពីប្រភពដើមទំនិញ
06/04/2021 09:51 AM

ករណីដែលត្រូវប្រមូល និង មិនត្រូវប្រមូលភស្តុតាងបញ្ជាក់ពីប្រភពដើមទំនិញ

អ្នកកំពុងឆ្ងល់ថា "តើករណីណាដែលមិនចាំបាច់ដាក់លិខិតបញ្ជាក់ប្រភពដើមមែនទេ ?" សូមឱ្យ Nitoda...

ករណីនៃភាពខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចដែលមិនប៉ះពាល់ដល់សុពលភាពរបស់ C/O
06/04/2021 09:29 AM

ករណីនៃភាពខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចដែលមិនប៉ះពាល់ដល់សុពលភាពរបស់ C/O

វិញ្ញាបនប័ត្រប្រភពដើម គឺជាមូលដ្ឋានសម្រាប់នីតិវិធីនាំចូល និង...

តើ HS នៅលើ C/O និង HS នៅលើសេចក្តីប្រកាសគយមានលក្ខណៈខុសគ្នាដែរឬទេ?
06/04/2021 09:05 AM

តើ HS នៅលើ C/O និង HS នៅលើសេចក្តីប្រកាសគយមានលក្ខណៈខុសគ្នាដែរឬទេ?

ករណីមួយក្នុងចំណោមករណីទូទៅបំផុតសម្រាប់ទំនិញដែលបាននាំចូលនោះ គឺជាភាពខុសគ្នានៃលេខកូដ HS នៅលើ C/O និង...

សញ្ញាណរបស់សេវាបញ្ជូនបន្ត
06/04/2021 05:47 PM

សញ្ញាណរបស់សេវាបញ្ជូនបន្ត

ការដឹកទំនិញអន្តរជាតិ...

Hãy gửi yêu cầu cho chúng tôi để nhận được giá cước vận chuyển tốt nhất
Yêu cầu báo giá


Nitoda cung cấp chức năng check giá cước và tạo booking online.
Tra cước biển FCL
Tra cước biển LCL
Tra cước hàng Air
Tra cước đường bộ


Bạn muốn Nitoda hỗ trợ trực tiếp?
Gọi ngay

0978222650