Nhập rõ thông tin địa chỉ nơi đi
Gõ vào tên cảng hệ thống sẽ sổ ra gợi ý

Nhập rõ thông tin địa chỉ đến
Gõ vào tên cảng hệ thống sẽ sổ ra gợi ý

Thời gian dự kiến giao hàng
Thời gian dự kiến nhận hàng

Yêu cầu thêm các dịch vụ logistics khác
Click chọn các dịch vụ cần thêm

Thông tin người yêu cầu


Bạn có thể thực hiện gửi yêu cầu nhanh hoặc gửi yêu cầu chi tiết theo từng loại vận chuyển.
Đối với yêu cầu nhanh, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn để nắm các thông tin và sau đó đưa ra báo giá.
Với các yêu cầu chi tiết, bạn cần nhập khá nhiều thông tin, tuy nhiên bạn sẽ nhận được giá cước chi tiết luôn.


Nitoda cung cấp chức năng check giá cước online.
Bạn có thể check tuyến mình cần để biết giá luôn và gửi yêu cầu tạo booking.
Tra cước biển FCL
Tra cước biển LCL
Tra cước hàng Air
Tra cước đường bộ