Mã địa điểm lưu kho là một thông tin quan trọng khi điền tờ khai thông quan hàng hóa. Tuy nhiên giữa rất nhiều mục cần điền vào tờ khai hải quan, nhiều người sẽ dễ bị nhầm lẫn hoặc thiếu sót.

Đối với hàng nhập khẩu thì sẽ dựa vào danh sách mã của Địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến, địa điểm trung chuyển cho vận chuyển bảo thuế, địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế theo quy định của Hải Quan Việt Nam. Hiện nay có khoảng hơn 14 nghìn Mã địa điểm lưu kho chờ thông quan

Phần bên dưới cung cấp cho bạn danh sách Mã địa điểm lưu kho chi tiết dành cho xuất khẩu và nhập khẩu. Dựa vào đó, bạn có thể điền chính xác vào tờ khai hải quan của mình cũng như tra cứu mã địa điểm lưu kho được nhanh nhất tiết kiệm thời gian hơn giúp quá trình xuất nhập hàng hóa diễn ra một cách nhanh chóng hơn

Danh sách mã địa điểm lưu kho chờ thông quan xuất nhập khẩu

Tỉnh/ Thành phố Mã địa điểm Tên địa điểm Mã chi cục Tên chi cục Địa điểm Địa chỉ

Cách nhập mã địa điểm lưu kho vào tờ khai hải quan

Theo Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2018/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về Chỉ tiêu thông tin liên quan đến thủ tục hải quan điện tử và chế độ quản lý đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Thì chỉ tiêu thông tin khai báo đối với tờ khai nhập khẩu và chứng từ kèm theo được quy định cụ thể như sau:

Mục 1.29: Hãy nhập mã địa điểm nơi lưu hàng hóa khi khai báo nhập khẩu. Mã này sẽ căn cứ vào danh sách MÃ ĐIỂM LƯU KHO ĐỐI VỚI HÀNG NHẬP KHẨU ở phía trên. Sau khi tải về, bạn dựa vài địa điểm để tra cứu mã chính xác. Lưu ý nếu nơi đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu và Địa chỉ hàng đang lưu trữ (theo thông báo hàng đến) khác nhau, thì căn cứ vào thông báo hàng đến để điền mã điểm lưu kho. 

Ví dụ 1: Nếu Công ty A đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn KV I. Và hiện hàng hóa đang được lưu giữ tại Kho CFS – Công ty TNHH MTV Ngọc Khanh (theo thông báo hàng đến) tại địa chỉ Lô E2, đường K1, KCN Cát Lái 2, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TPHCM. Thì khai mã của Kho CFS – Công ty TNHH MTV Ngọc Khanh là 02CIS07.

Ví dụ 2: Nếu Công ty B đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn, nhưng hiện đang lưu trữ hàng hóa tại Kho 1 – Cty TNHH 1TV Cảng Vũng Rô (theo thông báo hàng đến) thì khai mã của Cty TNHH 1TV Cảng Vũng Rô là 37TCS01.