Các biện pháp quản lý nhà nước đối với hoạt động ngoại thương
25/10/2021 10:07 AM

Các biện pháp quản lý nhà nước đối với hoạt động ngoại thương

Hãy cùng Nitoda tìm hiểu xem có bao nhiêu biện pháp quản lý ngoại thương để biết hoạt động ngoại...

Thủ tục đăng ký kiểm dịch thực vật
05/04/2021 05:07 PM

Thủ tục đăng ký kiểm dịch thực vật

Hàng hóa là thực vật muốn nhập khẩu vào Việt Nam thì trước tiên phải thực hiện thủ tục kiểm dịch...

Thủ tục đăng ký Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu
25/10/2021 10:50 AM

Thủ tục đăng ký Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu

Làm thủ tục kiểm dịch động vật nhập khẩu là một trong những bước bắt buộc nếu bạn muốn nhập khẩu...

Danh mục động vật, sản phẩm động vật trên cạn thuộc diện phải kiểm dịch
05/04/2021 06:31 PM

Danh mục động vật, sản phẩm động vật trên cạn thuộc diện phải kiểm dịch

Danh mục này liệt kê các động vật, sản phẩm động vật trên cạn khi nhập khẩu bắt buộc phải kiểm dịch...

Danh sách các hàng hóa cấm xuất khẩu tại Việt Nam
22/03/2022 04:13 PM

Danh sách các hàng hóa cấm xuất khẩu tại Việt Nam

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết danh mục hàng hóa cấm Xuất khẩu từ Việt Nam. Các doanh nghiệp xin...

Danh sách các hàng hóa cấm nhập khẩu tại Việt Nam
22/03/2022 04:15 PM

Danh sách các hàng hóa cấm nhập khẩu tại Việt Nam

Trong quá trình tư vấn cho khách hàng về các vẫn đề liên quan đến Xuất Nhập Khẩu, Nitoda thấy rất...

Danh sách chuyên mục