Tổng quan các biện pháp quản lý nhà nước đối với hoạt động ngoại thương
05/04/2021

Tổng quan các biện pháp quản lý nhà nước đối với hoạt động ngoại thương

Đối với các doanh nghiệp thương mại tham gia hoạt động ngoại thương, việc hiểu các biện pháp quản...

Thủ tục đăng ký kiểm dịch thực vật
05/04/2021

Thủ tục đăng ký kiểm dịch thực vật

Hàng hóa là thực vật muốn nhập khẩu vào Việt Nam thì trước tiên phải thực hiện thủ tục kiểm dịch...

Thủ tục hành chính đăng ký Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu
05/04/2021

Thủ tục hành chính đăng ký Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu

Làm thủ tục kiểm dịch động vật nhập khẩu là một trong những bước bắt buộc nếu bạn muốn nhập khẩu...

Danh mục động vật, sản phẩm động vật trên cạn thuộc diện phải kiểm dịch
05/04/2021

Danh mục động vật, sản phẩm động vật trên cạn thuộc diện phải kiểm dịch

Danh mục này liệt kê các động vật, sản phẩm động vật trên cạn khi nhập khẩu bắt buộc phải kiểm dịch...

Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu tại Việt Nam
05/04/2021

Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu tại Việt Nam

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết danh mục hàng hóa cấm Xuất khẩu từ Việt Nam. Các doanh nghiệp xin...

Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu
05/04/2021

Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu

Trong quá trình tư vấn cho khách hàng về các vẫn đề liên quan đến Xuất Nhập Khẩu, Nitoda thấy rất...

Danh sách chuyên mục