Tham vấn giá đối với hàng hóa xuất khẩu
19/11/2021 02:10 PM

Tham vấn giá đối với hàng hóa xuất khẩu

Với các tờ khai thuộc diện kiểm tra chi tiết hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa, tức là luồng vàng...

Tham vấn giá đối với hàng hóa nhập khẩu
19/11/2021 02:06 PM

Tham vấn giá đối với hàng hóa nhập khẩu

Trong bài viết này, Nitoda xin chia sẻ tới doanh nghiệp các trường hợp tham vấn giá đối và thủ tục...

Kiểm tra trị giá hải quan trong quá trình làm thủ tục hải quan nhập khẩu
19/11/2021 02:02 PM

Kiểm tra trị giá hải quan trong quá trình làm thủ tục hải quan nhập khẩu

Để đảm bảo tăng cường công tác quản lý trị giá trong thực trạng hiện nay, Tổng cục hải quan đã đưa...

Hồ sơ doanh nghiệp cần chuẩn bị khi tham vấn giá
06/04/2021 08:11 AM

Hồ sơ doanh nghiệp cần chuẩn bị khi tham vấn giá

Khi doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa, nếu hải quan nghi ngờ trị giá khai báo thì có thể yêu cầu...

Thủ tục tham vấn giá đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
06/04/2021 09:02 AM

Thủ tục tham vấn giá đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Tham vấn giá hải quan là gì? Tại sao cần tham vấn? Những câu hỏi này chắc chắn bạn sẽ gặp nếu làm...

Tham vấn tại cơ quan hải quan Hải Phòng
08/02/2022 02:13 PM

Tham vấn tại cơ quan hải quan Hải Phòng

Hai động cơ xác định giá ngược nhau với cùng một lô hàng: chủ hàng muốn lấy giá thấp, còn hải quan...

Đối tượng kiểm tra trị giá hải quan
06/04/2021 08:42 AM

Đối tượng kiểm tra trị giá hải quan

Trị giá hải quan là một trong những nội dung cơ quan hải quan kiểm tra khi kiểm tra nội dung khai báo hải quan của doanh nghiệp. Vậy đối tượng nào là đối tượng kiểm tra trị giá hải quan, chúng ta...

Các trường hợp hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu bị cơ quan hải quan bác bỏ giá trị khai báo
06/04/2021 08:08 AM

Các trường hợp hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu bị cơ quan hải quan bác bỏ giá trị khai báo

Hiện nay, một trong những vấn đề mà nhiều doanh nghiệp đang gặp phải khi thực hiện thông quan hàng hóa đó là trị giá khai báo Hải quan. Đây là một trong những yếu tố Hải quan kiểm tra rất kỹ vì liên...

Danh sách chuyên mục