Thuế xuất khẩu và các quy định hiện hành về thuế xuất khẩu
06/04/2021

Thuế xuất khẩu và các quy định hiện hành về thuế xuất khẩu

Thuế xuất khẩu luôn là vấn đề lớn đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Hãy cùng Nitoda tìm hiểu về Thuế xuất khẩu trong bài viết dưới đây.

Tư vấn về trị giá tính thuế nhập khẩu hàng FOB
06/04/2021

Tư vấn về trị giá tính thuế nhập khẩu hàng FOB

Tính thuế xuất nhập khẩu cho mỗi lô hàng luôn là vấn đề đặc biệt quan trọng cho bất kì doanh nghiệp xuất nhập khẩu nào. Tổng số thuế phải nộp cho một lô hàng bao gồm nhiều loại thuế khác nhau: thuế...

Danh sách các nước và vùng lãnh thổ đã có thỏa thuận đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam
06/04/2021

Danh sách các nước và vùng lãnh thổ đã có thỏa thuận đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam

Tối huệ quốc (Most Favoured Nation, viết tắt là MFN) là một trong những quy chế pháp lý quan trọng trong thương mại quốc tế hiện đại. Quy chế này được coi là một trong những nguyên tắc nền tảng của...

Thuế nhập khẩu với hàng hóa áp dụng hạn ngạch thuế quan
06/04/2021

Thuế nhập khẩu với hàng hóa áp dụng hạn ngạch thuế quan

Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu là biện pháp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng để quyết định số lượng, khối lượng, trị giá của hàng hóa nhập khẩu với thuế suất ưu đãi hơn so với mức thuế suất...

Chương 98 trong biểu thuế nhập khẩu
06/04/2021

Chương 98 trong biểu thuế nhập khẩu

Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam có 97 chương nhưng Biểu thuế suất thuế hiện hành có 98 chương. Bài viết dưới đây làm rõ nội dung chương 98.

Xác định thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng nhập khẩu
06/04/2021

Xác định thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng nhập khẩu

Thuế tiêu thụ đặc biệt được đánh trên một số hàng hóa dịch vụ không khuyến khích tiêu dùng như rượu, bia, thuốc lá, sòng bạc, kinh doanh vũ trường…Luật số 02/VBHN-VPQH ngày 28/04/2016 đã quy định một...

Quy định hiện hành về các loại thuế suất thuế nhập khẩu
06/04/2021

Quy định hiện hành về các loại thuế suất thuế nhập khẩu

Đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam thì phải chịu thuế suất theo quy định. Trong bài viết này Nitoda xin chia sẻ các quy định hiện hành về thuế suất và cách phân biệt 3 loại thuế suất nhập khẩu.

Thuế chống trợ cấp với hàng hóa nhập khẩu
06/04/2021

Thuế chống trợ cấp với hàng hóa nhập khẩu

Thuế chống trợ cấp là được áp dụng trong phạm vi và mức độ cần thiết nhằm ngăn ngừa hoặc hạn chế thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước.

Mức thuế bảo vệ môi trường
06/04/2021

Mức thuế bảo vệ môi trường

Thuế bảo vệ môi trường là loại thuế gián thu (người nộp thuế và người chịu thuế không phải là một), thu vào sản phẩm, hàng hóa khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường. Đối tượng chịu thuế bảo...