Nội dung bắt buộc trên nhãn mác hàng hóa nhập khẩu
06/04/2021 09:42 AM

Nội dung bắt buộc trên nhãn mác hàng hóa nhập khẩu

Nhãn mác hàng hóa là một nội dung bắt buộc trên hàng hóa nhập khẩu. Vậy trên nhãn mác này cần phải...

Xác định mã HS
26/10/2021 04:55 PM

Xác định mã HS

Mã HS là mã số của hàng hóa xuất nhập khẩu theo hệ thống phân loại hàng hóa có tên là “Hệ thống hài...

6 quy tắc áp mã HS code
06/04/2021 09:00 AM

6 quy tắc áp mã HS code

Các quy tắc giải thích phân loại hàng hóa theo HS một cách thống nhất thì việc phân loại phải tuân...

Danh mục Hàng hóa Xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
26/10/2021 05:28 PM

Danh mục Hàng hóa Xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Việt Nam ngày càng hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, do đó việc ban hành Danh mục hàng hóa...

Cấu trúc của mã HS code
26/10/2021 05:51 PM

Cấu trúc của mã HS code

Mã HS xuất hiện rất nhiều trong các chứng từ: tờ khai hải quan, vận đơn đường biển, chứng nhận xuất...

 Hướng dẫn tra mã HS nhanh chóng, chính xác
06/04/2021 09:18 AM

Hướng dẫn tra mã HS nhanh chóng, chính xác

Việc xác định đúng mã HS đòi hỏi một sự hiểu biết sâu sắc về hàng hóa và Danh mục hàng hóa xuất...

Mã HS code là gì?
06/04/2021 09:52 AM

Mã HS code là gì?

Khi khai báo hải quan, một trong những việc đầu tiên và quan trọng nhất là xác định đúng mã số HS cho hàng hóa. Trong bài viết này Nitoda sẽ giải thích vắn tắt để quý khách hàng hiểu định nghĩa của...

Danh sách chuyên mục