Mã HS code là gì?
06/04/2021

Mã HS code là gì?

Khi khai báo hải quan, một trong những việc đầu tiên và quan trọng nhất là xác định đúng mã số HS cho hàng hóa. Trong bài viết này Nitoda sẽ giải thích vắn tắt để quý khách hàng hiểu định nghĩa của...