Hối phiếu là gì? Sử dụng hối phiếu trong thanh toán quốc tế
06/04/2021 09:44 AM

Hối phiếu là gì? Sử dụng hối phiếu trong thanh toán quốc tế

Làm xuất nhập khẩu giỏi cần biết về nghiệp vụ thanh toán quốc tế, hối phiếu là chứng từ được sử...

Phương thức ghi sổ (Open Account) trong thanh toán quốc tế là gì?
06/04/2021 09:31 AM

Phương thức ghi sổ (Open Account) trong thanh toán quốc tế là gì?

Open Account - Phương thức ghi sổ có lẽ đây vẫn là một trong những cụm từ khá nhiều người chưa biết...

Các phương thức thanh toán trên tờ khai hải quan
06/04/2021 09:12 AM

Các phương thức thanh toán trên tờ khai hải quan

Người chịu trách nhiệm cuối cùng trước pháp luật về tờ khai hải quan là người đứng tên trên tờ khai...

Thanh toán T/T là gì? Quy trình thanh toán quốc tế bằng điện chuyển tiền (T/T)
06/04/2021 09:06 AM

Thanh toán T/T là gì? Quy trình thanh toán quốc tế bằng điện chuyển tiền (T/T)

Thanh toán T/T là một hình thức nằm trong các phương thức thanh toán quốc tế. Thanh toán theo hình...

Phương thức thanh toán nhờ thu (Collection of payment)
06/04/2021 09:52 AM

Phương thức thanh toán nhờ thu (Collection of payment)

Ngoài phương thức thanh toán khá phổ biến hiện nay như thanh toán thư tín dụng chứng từ L/C hay...

Phương thức thanh toán bằng thư tín dụng (L/C – letter of credit)
16/03/2022 03:44 PM

Phương thức thanh toán bằng thư tín dụng (L/C – letter of credit)

Hiện nay có nhiều phương thức thanh toán khác nhau được sử dụng giữa bên mua (nhà nhập khẩu) và bên...

Danh sách chuyên mục