Phân luồng tờ khai hải quan: Luồng 1 (xanh), luồng 2 (vàng), luồng 3 (đỏ) dựa vào điều kiện nào?
06/04/2021 08:07 AM

Phân luồng tờ khai hải quan: Luồng 1 (xanh), luồng 2 (vàng), luồng 3 (đỏ) dựa vào điều kiện nào?

Phân luồng tờ khai là một trong những việc gây hồi hộp nhất trong suốt quá trình xuất nhập khẩu 1...

Chế độ ưu tiên doanh nghiệp xuất nhập khẩu
06/04/2021 08:48 AM

Chế độ ưu tiên doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Để được hưởng chế độ ưu tiên khi làm thủ tục Xuất nhập khẩu hàng hóa, doanh nghiệp cần đáp ứng đủ...

Điều kiện để trở thành doanh nghiệp xuất nhập khẩu ưu tiên?
06/04/2021 08:18 AM

Điều kiện để trở thành doanh nghiệp xuất nhập khẩu ưu tiên?

Với nhiều đặc quyền, ưu đãi trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa - Doanh nghiệp ưu tiên - là mục...

Danh sách chuyên mục