Giải thích từ ngữ liên quan trị giá hải quan
08/02/2022 03:19 PM

Giải thích từ ngữ liên quan trị giá hải quan

Trị giá hải quan là nội dung được không ít doanh nghiệp hoạt động xuất, nhập khẩu hành hóa quan...

Phương pháp phân bổ các khoản điều chỉnh trong việc xác định trị giá hải quan
08/02/2022 04:15 PM

Phương pháp phân bổ các khoản điều chỉnh trong việc xác định trị giá hải quan

Phương pháp phân bổ các khoản điều chỉnh trong việc xác định trị giá hải quan được quy định như thế...

Quy định hiện hành về Kiểm tra xác định trị giá hải quan
06/04/2021 08:11 AM

Quy định hiện hành về Kiểm tra xác định trị giá hải quan

Trước tình trạng một số doanh nghiệp khai báo không đúng trị giá hải quan hàng xuất khẩu như khai...

Quy định hiện hành về cơ sở dữ liệu trị giá hải quan
06/04/2021 08:51 AM

Quy định hiện hành về cơ sở dữ liệu trị giá hải quan

Cơ sở dữ liệu trị giá hải quan là thông tin liên quan đến xác định trị giá hải quan của các hàng...

Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro về trị giá và mức giá tham chiếu
06/04/2021 08:01 AM

Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro về trị giá và mức giá tham chiếu

Những văn bản nào quy định về danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi ro về trị giá và mức tham...

Các khoản điều chỉnh cộng trong trị giá hải quan
08/02/2022 04:51 PM

Các khoản điều chỉnh cộng trong trị giá hải quan

Khi khai báo hải quan, để kê khai được đầy đủ và chính xác số tiền thuế của mỗi lô hàng chúng ta...

Các khoản điều chỉnh trừ trong trị giá hải quan bao gồm những gì?
08/02/2022 04:56 PM

Các khoản điều chỉnh trừ trong trị giá hải quan bao gồm những gì?

Khi xác định trị giá hải quan xuất khẩu, nhập khẩu, doanh nghiệp cần lưu ý các khoản điều chỉnh. Nhằm tránh mất những quyền lợi của mình. Cùng Nitoda tìm hiểu về các khoản điều chỉnh trừ khi xác định...

Quyền hạn và trách nhiệm của người khai hải quan và cơ quan hải quan
09/02/2022 12:06 PM

Quyền hạn và trách nhiệm của người khai hải quan và cơ quan hải quan

Quyền và nghĩa vụ của người khai hải quan được quy định cụ thể ra sao? Có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Cùng Nitoda tìm hiểu qua những thông tin dưới đây nhé!

Quy định về việc xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan
09/02/2022 11:39 AM

Quy định về việc xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan

Để được hỗ trợ xác nhận HS CODE, xuất xứ, trị giá hải quan từ cơ quan hải quan trước khi nhập khẩu đỡ vướng vấn đề khi làm hải quan, phát sinh lưu bãi và những chi phí không nên có. Các bạn có thể...

Phí bản quyền, phí giấy phép khi xác định trị giá hải quan
06/04/2021 08:54 AM

Phí bản quyền, phí giấy phép khi xác định trị giá hải quan

Phí bản quyền, phí giấy phép là gì? Phí bản quyền, phí giấy phép liên quan đến hàng hóa xuất, nhập khẩu khi nào? Bài viết này cùng Nitoda tìm hiểu nhé!

Mẫu tờ khai trị giá hải quan HQ/2015-TG2
26/10/2021 06:02 PM

Mẫu tờ khai trị giá hải quan HQ/2015-TG2

Mẫu tờ khai trị giá hải quan HQ/2015-TG2 là tờ khai trị giá hải quan để khai báo trị giá hải quan theo các phương pháp xác định hải quan. Trong tờ khai trị giá hải quan HQ/2015-TG2 có gì khác với tờ...

Mẫu tờ khai trị giá hải quan HQ/2015-TG1
26/10/2021 06:23 PM

Mẫu tờ khai trị giá hải quan HQ/2015-TG1

Mẫu tờ khai HQ/2015-TG1 là tờ khái trị giá hải quan để khai báo trị gá hải quan theo các phương pháp xác định trị giá hải hải quan. Vậy cùng Nitoda tìm hiểu mẫu tờ khai này gồm những mục gì nha!

Danh sách chuyên mục