Trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu trong trường hợp đặc biệt
09/02/2022 11:18 AM

Trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu trong trường hợp đặc biệt

Trị giá hải quan với hàng hóa xuất, nhập khẩu trong trường hợp đặc biệt thì như thế nào? Sau đây,...

Phương pháp giá bán của hàng hóa giống hệt hoặc tương tự tại thị trường Việt Nam
06/04/2021 08:43 AM

Phương pháp giá bán của hàng hóa giống hệt hoặc tương tự tại thị trường Việt Nam

Bạn đang không biết có quy định nào về phương pháp giá bán của hàng hóa giống hệt hoặc tương tự tại...

Phương pháp giá bán của hàng hóa xuất khẩu giống hệt hoặc tương tự tại cơ sở dữ liệu trị giá hải quan
06/04/2021 08:24 AM

Phương pháp giá bán của hàng hóa xuất khẩu giống hệt hoặc tương tự tại cơ sở dữ liệu trị giá hải quan

Trị giá hải quan là giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất không bao gồm phí bảo hiểm quốc tế...

Phương pháp giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất
06/04/2021 08:46 AM

Phương pháp giá bán của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất

Phương pháp xác định trị giá theo giá bán hàng hóa đến cửa khẩu xuất theo từng điều kiện giao hàng...

Phương pháp trị giá tính toán khi xác định trị giá hải quan
06/04/2021 08:05 AM

Phương pháp trị giá tính toán khi xác định trị giá hải quan

Để lấy trị giá hải quan làm căn cứ tính thuế xuất nhập khẩu, người ta có thể áp dụng theo trị giá...

Phương pháp suy luận khi xác định trị giá hải quan
06/04/2021 08:39 AM

Phương pháp suy luận khi xác định trị giá hải quan

Trong tổng số sáu phương pháp xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, phương pháp suy...

Phương pháp trị giá khấu trừ khi xác định trị giá hải quan
08/02/2022 02:40 PM

Phương pháp trị giá khấu trừ khi xác định trị giá hải quan

Bên cạnh phương pháp tính trị giá hải quan phổ biến là trị giá giao dịch, phương pháp tính trị giá hải quan theo trị giá khấu trừ được áp dụng trong trường hợp bỏ qua các phương pháp trên. Bài viết...

Phương pháp trị giá giao dịch khi xác định trị giá hải quan
08/02/2022 02:51 PM

Phương pháp trị giá giao dịch khi xác định trị giá hải quan

Đối với hàng hoá xuất nhập khẩu, việc tính trị giá hải quan hay còn gọi là trị giá tính thuế giúp làm căn cứ để tính thuế xuất nhập khẩu. Bài viết này, Nitoda muốn chia sẻ cho các bạn phương pháp trị...

Phương pháp trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu tương tự
08/02/2022 03:43 PM

Phương pháp trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu tương tự

Việc tính trị giá hải quan chính là cơ sở để tính thuế nhập khẩu. Bài viết này, Nitoda muốn giới thiệu cho các bạn Phương pháp trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu tương tự

Phương pháp trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu giống hệt
08/02/2022 02:13 PM

Phương pháp trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu giống hệt

Trị giá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập khẩu đầu tiên và được xác định bằng cách áp dụng tuần tự các phương pháp xác định trị giá và dừng lại ngay ở...

Quy định về tờ khai trị giá hải quan
06/04/2021 08:48 AM

Quy định về tờ khai trị giá hải quan

Tờ khai trị giá hải quan (tiếng Anh: Customs Value Declaration) là một loại tài liệu pháp lý bắt buộc trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Cùng Nitoda tìm hiểu về loại chứng từ này nhé!

Trị giá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu
26/10/2021 06:03 PM

Trị giá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu

Phương pháp xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu gồm những phương pháp nào? Làm sao xác định được trị giá hải quan hàng hóa nhập khẩu? Cũng Nitoda tìm hiểu về vấn đề này.

Danh sách chuyên mục