Hồ sơ hải quan đối với trường hợp không thu thuế
06/04/2021 09:24 AM

Hồ sơ hải quan đối với trường hợp không thu thuế

Bài viết này, Nitoda xin chia sẻ tới quý doanh nghiệp và các bạn quy định về Hồ sơ hải quan đối với...

Quy định về việc lưu trữ hồ sơ hải quan
06/04/2021 08:34 AM

Quy định về việc lưu trữ hồ sơ hải quan

Đối với hồ sơ hải quan đã làm thủ tục, doanh nghiệp thực hiện lưu trữ như thế nào? Thời gian lưu...

Ngôn ngữ trên chứng từ hải quan
06/04/2021 08:07 AM

Ngôn ngữ trên chứng từ hải quan

Để thuận lợi trong việc làm thủ tục hải quan, bài viết này, Nitoda xin chia sẻ tới quý doanh nghiệp...

Bộ hồ sơ hải quan đối với hàng xuất khẩu
06/04/2021 08:48 AM

Bộ hồ sơ hải quan đối với hàng xuất khẩu

Hồ sơ hải quan chính là những giấy tờ khai báo hải quan, chứng từ cần phải nộp hoặc xuất trình giấy...

Hồ sơ hải quan hàng hóa nhập khẩu cần những chứng từ gì?
06/04/2021 08:33 AM

Hồ sơ hải quan hàng hóa nhập khẩu cần những chứng từ gì?

Hồ sơ hải quan chính là những giấy tờ khai báo hải quan, chứng từ cần phải nộp hoặc xuất trình giấy...

Danh sách chuyên mục