MÃ LOẠI HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU 2023
28/03/2023 10:02 AM

MÃ LOẠI HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU 2023

MÃ LOẠI HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU 2023

Xuất nhập khẩu hàng hóa không có trong đăng ký kinh doanh
06/04/2021 08:19 AM

Xuất nhập khẩu hàng hóa không có trong đăng ký kinh doanh

Doanh nghiệp đang thắc mắc về vấn đề xuất nhập khẩu hàng hóa không có trong đăng kí kinh doanh? Vậy...

Văn bản quy định hiện hành về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
06/04/2021 08:08 AM

Văn bản quy định hiện hành về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Tìm hiểu về pháp luật hải quan là một trong những việc phải làm với những người làm thủ tục thông...

Từ ngày 01/04/2019: Không dùng tiền mặt nộp thuế và lệ phí cho cơ quan Hải quan
06/04/2021 08:37 AM

Từ ngày 01/04/2019: Không dùng tiền mặt nộp thuế và lệ phí cho cơ quan Hải quan

Tổng cục Hải quan có công văn yêu cầu hải quan các tỉnh, thành phố, kể từ ngày 1/4/2019 hướng dẫn...

Chỉ tiêu khai báo hải quan hàng nhập khẩu
26/10/2021 03:27 PM

Chỉ tiêu khai báo hải quan hàng nhập khẩu

Hiện tại, việc khai báo hải quan đã trở nên dễ dàng hơn với hệ thống hải quan điện tử VNACSS/VCIS....

Chỉ tiêu khai báo hải quan hàng xuất khẩu
26/10/2021 02:59 PM

Chỉ tiêu khai báo hải quan hàng xuất khẩu

Khi nhắc đến lĩnh vực xuất nhập khẩu thì không thể thiếu được một nghiệp vụ rất quan trọng, đó là...

Danh sách chuyên mục