Quy định hiện hành về thời điểm nộp bổ sung C/O
06/04/2021

Quy định hiện hành về thời điểm nộp bổ sung C/O

Tổng cục Hải quan có văn bản tháo gỡ vướng mắc của một số đơn vị hải quan địa phương, doanh nghiệp...

Chế độ ưu tiên luồng xanh trong quy trình cấp C/O ưu đãi
06/04/2021

Chế độ ưu tiên luồng xanh trong quy trình cấp C/O ưu đãi

Luồng Xanh là chế độ ưu tiên trong quy trình cấp C/O ưu đãi, theo đó thương nhân được ưu tiên miễn,...

Thủ tục đăng ký hồ sơ thương nhân
06/04/2021

Thủ tục đăng ký hồ sơ thương nhân

Theo quy định của pháp luật, thương nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa lần đầu tiên...

Ý nghĩa các thuật ngữ tiêu chí xuất xứ trên C/O
06/04/2021

Ý nghĩa các thuật ngữ tiêu chí xuất xứ trên C/O

Tiêu chí xuất xứ trên C/O là gì? Áp dụng các tiêu chí đó như thế nào? Bài viết dưới đây Nitoda sẽ...

Quy định hiện hành về trừ lùi C/O
06/04/2021

Quy định hiện hành về trừ lùi C/O

Bạn đã tìm hiểu về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, tuy nhiên có vấn đề chưa được...

Danh sách các mẫu C/O hiện hành
06/04/2021

Danh sách các mẫu C/O hiện hành

Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa là văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thuộc quốc gia hoặc...

Quy định hiện hành về xác minh C/O hàng nhập khẩu
06/04/2021

Quy định hiện hành về xác minh C/O hàng nhập khẩu

Xuất xứ hàng hóa là nước, nhóm nước, hoặc vùng lãnh thổ nơi sản xuất ra toàn bộ hàng hóa hoặc nơi thực hiện công đoạn chế biến cơ bản cuối cùng đối với hàng hóa trong trường hợp có nhiều nước, nhóm...

Quy định hiện hành về hóa đơn ba bên tại các FTA
06/04/2021

Quy định hiện hành về hóa đơn ba bên tại các FTA

C/O có hóa đơn bên thứ ba như thế nào hợp lệ? Những quy định về hóa đơn 3 bên tại các FTA? Hãy cùng Nitoda tìm hiểu về vấn đề này trong bài viết dưới đây.

C/O giáp lưng – Những nội dung liên quan
06/04/2021

C/O giáp lưng – Những nội dung liên quan

C/O giáp lưng (tiếng Anh: Back-To-Back Preferential Certificate of Origin) được cấp bởi các cơ quan cấp trong nước Hiệp định thương mại tự do (FTA) trung gian.

Vận chuyển trực tiếp và chuyển tải – Những nội dung liên quan
06/04/2021

Vận chuyển trực tiếp và chuyển tải – Những nội dung liên quan

Nếu như sản phẩm thỏa mãn “xuất xứ thuần túy hoặc không thuần túy” là điều kiện cần thì điều kiện “vận chuyển trực tiếp” sẽ là một trong những điều kiện đủ để được hưởng ưu đãi thuế quan từ các nước...

Hướng dẫn kiểm tra C/O hàng nhập khẩu
06/04/2021

Hướng dẫn kiểm tra C/O hàng nhập khẩu

Hướng dẫn cách Kiểm tra xác định xuất xứ hàng hóa thông qua kiểm tra nội dung C/O hàng nhập khẩu.

Những trường hợp C/O bị bác
06/04/2021

Những trường hợp C/O bị bác

C/O hợp lệ là để xác nhận xuất xứ của hàng hóa, từ đó mà xem lô hàng có được hưởng mức thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt hay không (thường được giảm thuế)? Cụ thể mức thuế nhập khẩu sẽ theo từng loại...

Danh sách chuyên mục