Quy định về thời điểm nộp bổ sung C/O
18/11/2021 05:06 PM

Quy định về thời điểm nộp bổ sung C/O

Tổng cục Hải quan có văn bản tháo gỡ vướng mắc của một số đơn vị hải quan địa phương, doanh nghiệp...

Chế độ ưu tiên luồng xanh trong quy trình cấp C/O ưu đãi
06/04/2021 09:56 AM

Chế độ ưu tiên luồng xanh trong quy trình cấp C/O ưu đãi

Luồng Xanh là chế độ ưu tiên trong quy trình cấp C/O ưu đãi, theo đó thương nhân được ưu tiên miễn,...

Đăng ký hồ sơ thương nhân ECOSYS
18/11/2021 05:39 PM

Đăng ký hồ sơ thương nhân ECOSYS

Theo quy định của pháp luật, thương nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa lần đầu tiên...

Các thuật ngữ tiêu chí xuất xứ trên CO
06/11/2021 05:22 PM

Các thuật ngữ tiêu chí xuất xứ trên CO

Tiêu chí xuất xứ trên C/O là gì? Áp dụng các tiêu chí đó như thế nào? Bài viết dưới đây Nitoda sẽ...

Quy định về thủ tục theo dõi, trừ lùi CO
06/11/2021 04:52 PM

Quy định về thủ tục theo dõi, trừ lùi CO

Bạn đã tìm hiểu về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, tuy nhiên có vấn đề chưa được...

Danh sách các mẫu CO hiện hành
06/11/2021 04:39 PM

Danh sách các mẫu CO hiện hành

Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa là văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thuộc quốc gia hoặc...

Quy định về xác minh, kiểm tra xuất xứ hàng nhập khẩu
06/11/2021 04:03 PM

Quy định về xác minh, kiểm tra xuất xứ hàng nhập khẩu

Xuất xứ hàng hóa là nước, nhóm nước, hoặc vùng lãnh thổ nơi sản xuất ra toàn bộ hàng hóa hoặc nơi thực hiện công đoạn chế biến cơ bản cuối cùng đối với hàng hóa trong trường hợp có nhiều nước, nhóm...

Quy định hiện hành về hóa đơn ba bên tại các FTA
06/04/2021 09:41 AM

Quy định hiện hành về hóa đơn ba bên tại các FTA

C/O có hóa đơn bên thứ ba như thế nào hợp lệ? Những quy định về hóa đơn 3 bên tại các FTA? Hãy cùng Nitoda tìm hiểu về vấn đề này trong bài viết dưới đây.

C/O giáp lưng – Những nội dung liên quan
06/04/2021 09:23 AM

C/O giáp lưng – Những nội dung liên quan

C/O giáp lưng (tiếng Anh: Back-To-Back Preferential Certificate of Origin) được cấp bởi các cơ quan cấp trong nước Hiệp định thương mại tự do (FTA) trung gian.

Hướng dẫn kiểm tra thông tin trên C/O hàng nhập khẩu
06/11/2021 03:50 PM

Hướng dẫn kiểm tra thông tin trên C/O hàng nhập khẩu

Hướng dẫn cách Kiểm tra xác định xuất xứ hàng hóa thông qua kiểm tra nội dung C/O hàng nhập khẩu.

Những trường hợp CO bị bác bỏ, từ chối
06/11/2021 03:00 PM

Những trường hợp CO bị bác bỏ, từ chối

C/O hợp lệ là để xác nhận xuất xứ của hàng hóa, từ đó mà xem lô hàng có được hưởng mức thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt hay không (thường được giảm thuế)? Cụ thể mức thuế nhập khẩu sẽ theo từng loại...

Hướng dẫn thời điểm nộp chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu
06/11/2021 03:38 PM

Hướng dẫn thời điểm nộp chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu

Để được hưởng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt trong khuôn khổ các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết, Doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan Hải quan Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O theo...

Danh sách chuyên mục