Phân luồng tờ khai hải quan: Luồng 1 (xanh), luồng 2 (vàng), luồng 3 (đỏ) dựa vào điều kiện nào?
06/04/2021 08:07 AM

Phân luồng tờ khai hải quan: Luồng 1 (xanh), luồng 2 (vàng), luồng 3 (đỏ) dựa vào điều kiện nào?

Theo thống kê thì doanh nghiệp tôi có khoảng 60~80/tuần 80% luồng xanh 15% luồng vàng và 5% luồng đỏ. Nhưng vừa qua từ ngày 20/3 đến nay doanh nghiệp bị 100% luồng vàng không có luồng xanh và luồng đỏ. Cho hỏi, hải quan sẽ phân luồng tờ khai theo căn cứ nào?


https://nitoda.com/Resources/Blog/Thumbnails/339/4128/phan-luong-to-khai-hai-quan-luong-1xanh-luong-2-vang-luong-3-do-dua-vao-dieu-kien-nao-4128.jpg

Sơ đồ Phân luồng tờ khai hải quan


Áp dụng quản lý rủi ro trong thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; quyết định hình thức, mức độ kiểm tra được căn cứ vào:

✍ Khoản 2 Điều 16 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014 quy định:

"…2. Kiểm tra, giám sát hải quan được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm bảo đảm hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.";

✍ Khoản 1 Điều 13 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan:

 "1. Cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra, giám sát hải quan, kiểm tra sau thông quan, thanh tra và các biện pháp nghiệp vụ khác dựa trên việc tổng hợp, xử lý các kết quả đánh giá tuân thủ pháp luật của người khai hải quan, phân loại mức độ rủi ro."

✍ Điều 14, 15 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành:

Điều 14. Đánh giá tuân thủ pháp luật đối với người khai hải quan

Việc đánh giá mức độ tuân thủ của người khai hải quan được dựa trên hệ thống các chỉ tiêu, thông tin về:

a) Tần suất vi phạm pháp luật hải quan và pháp luật thuế;

b) Tính chất, mức độ vi phạm pháp luật hải quan và pháp luật thuế;

c) Việc hợp tác với cơ quan hải quan trong thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan và chấp hành các quyết định khác của cơ quan hải quan.

Cơ quan hải quan đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật của người khai hải quan để áp dụng các biện pháp quản lý hải quan phù hợp theo từng mức độ tuân thủ.

Điều 15. Thực hiện phân loại mức độ rủi ro

1. Việc phân loại mức độ rủi ro trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh được thực hiện dựa trên mức độ tuân thủ pháp luật của người khai hải quan.

2. Trong quá trình phân loại mức độ rủi ro, cơ quan hải quan xem xét các yếu tố liên quan, gồm:

a) Chính sách quản lý, chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, hành lý của hành khách xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh;

b) Tính chất, đặc điểm của hàng hóa, hành lý, phương tiện vận tải;

c) Tần suất, tính chất, mức độ vi phạm liên quan đến hàng hóa, hành lý, phương tiện vận tải;

d) Xuất xứ của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh;

đ) Tuyến đường, phương thức vận chuyển hàng hóa, hành lý;

e) Các yếu tố khác liên quan đến quá trình hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

3. Cơ quan hải quan thực hiện đánh giá phân loại rủi ro đối với người khai hải quan, các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh theo các mức độ khác nhau để áp dụng các biện pháp kiểm tra, giám sát hải quan, thanh tra phù hợp”.

Các tờ khai hải quan sẽ được hệ thống phân luồng căn cứ theo các quy định nêu trên và trên cơ sở tình hình chấp hành pháp luật về Hải quan, về thuế, về chính sách hàng hóa cùng các thông tin trước, trong, sau khi thông quan đối với các lô hàng liên quan.

Tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có thể thuộc các một trong ba luồng: Luồng xanh (miễn kiểm tra trực tiếp hồ sơ và miễn kiểm tra thực tế hàng hóa); Luồng vàng (kiểm tra trực tiếp hồ sơ) và Luồng đỏ (kiểm tra trực tiếp hồ sơ và kiểm tra thực tế hàng hóa).

Mọi thông tin xin liên hệ với Nitoda để được tư vấn tốt nhất!

CÔNG TY CỔ PHẦN NITODA

Địa chỉ: 204 Hồng Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 0978222650

Email: annaphuong@nitoda.com

Website: https://www.nitoda.com

Chuyên mục khác
COSCO cập nhật lịch tàu Việt Nam-Bắc Mỹ trong Tháng 12-2022
01/12/2022 11:00 AM

COSCO cập nhật lịch tàu Việt Nam-Bắc Mỹ trong Tháng 12-2022

Lịch tàu chính thức từ hãng tàu COSCO các tuyến từ Hồ Chí Minh/ Bà rịa Vũng tàu...

COSCO cập nhật lịch tàu Việt Nam-Châu Á trong Tháng 12-2022
01/12/2022 11:00 AM

COSCO cập nhật lịch tàu Việt Nam-Châu Á trong Tháng 12-2022

Lịch tàu COSCO tháng 1112 chính thức cho các tuyến từ Hồ Chí Minh đến các nước châu Á...

COSCO cập nhật lịch tàu Việt Nam-Châu Âu trong Tháng 12-2022
01/12/2022 10:00 AM

COSCO cập nhật lịch tàu Việt Nam-Châu Âu trong Tháng 12-2022

Lịch tàu COSCO các tuyến từ Hồ Chí Minh/Vũng Tàu đến các nước châu Âu như: Hà Lan,...

COSCO cập nhật lịch tàu Việt Nam - Nam Mỹ & Châu Phi trong Tháng 12-2022
01/12/2022 10:00 AM

COSCO cập nhật lịch tàu Việt Nam - Nam Mỹ & Châu Phi trong Tháng 12-2022

Lịch tàu COSCO từ Hồ Chí Minh đến các nước như: Mexico, Colombia, Guatemala, Peru, Ecuador,...

COSCO cập nhật lịch tàu Việt Nam-Trung Đông & Châu Đại Dương trong Tháng 12-2022
01/12/2022 10:00 AM

COSCO cập nhật lịch tàu Việt Nam-Trung Đông & Châu Đại Dương trong Tháng 12-2022

Lịch tàu COSCO từ Hồ Chí Minh đến các nước như: Australia, New Zealand, UAE, Oman, Saudi...

Hãy gửi yêu cầu cho chúng tôi để nhận được giá cước vận chuyển tốt nhất
Yêu cầu báo giá


Nitoda cung cấp chức năng check giá cước và tạo booking online.
Tra cước biển FCL
Tra cước biển LCL
Tra cước hàng Air
Tra cước đường bộ


Bạn muốn Nitoda hỗ trợ trực tiếp?
Gọi ngay

0978222650