Chuyên mục - Xử lý vi phạm hành chính

Văn bản - Xử lý vi phạm hành chính

Số/Ký hiệu: Nghị định 128/2020/NĐ-CP

Ngày ban hành: 19/10/2020

Trích yếu: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

Số/Ký hiệu: Nghị định 117/2020/NĐ-CP

Ngày ban hành: 28/09/2020

Trích yếu: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế