Văn bản - Trị giá tính thuế

Số/Ký hiệu: Thông tư 39/2015/TT-BTC

Ngày ban hành: 25/03/2015

Trích yếu: Quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa XNK

Số/Ký hiệu: Hiệp định

Ngày ban hành: 02/06/1994

Trích yếu: Hiệp định trị giá hải quan GATT