Văn bản - Hàng rào kỹ thuật thương mại

Số/Ký hiệu: Hiệp định

Ngày ban hành: 15/04/1994

Trích yếu: Hiệp định về hàng rào kỹ thuật trong thương mại