Chuyên mục - Kiểm dịch

Văn bản - Kiểm dịch

Số/Ký hiệu: Công văn 3936/BNN-VP 2020

Ngày ban hành: 11/06/2020

Trích yếu: Về nhập khẩu lợn sống từ các nước vào Việt Nam

Số/Ký hiệu: Công văn 3529/BNN-VP 2020

Ngày ban hành: 27/05/2020

Trích yếu: Về nhập khẩu lợn sống từ các nước vào Việt Nam

Số/Ký hiệu: Văn bản 15/VBHN-BNNPTNT 2018

Ngày ban hành: 10/12/2018

Trích yếu: Hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật thú y