Chuyên mục - Địa bàn hoạt động hải quan

Văn bản - Địa bàn hoạt động hải quan

Số/Ký hiệu: Quyết định 1041/QĐ-BGTVT 2020

Ngày ban hành: 28/05/2020

Trích yếu: Công bố Danh mục cảng cạn Việt Nam

Số/Ký hiệu: Nghị định 38/2017/NĐ-CP

Ngày ban hành: 04/04/2017

Trích yếu: Về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn