Chuyên mục - Quy định chung

Văn bản - Quy định chung

Số/Ký hiệu: Luật 61/2020/QH14

Ngày ban hành: 17/06/2020

Trích yếu: Luật Đầu tư năm 2020

Số/Ký hiệu: Nghị định 35/2020/NĐ-CP

Ngày ban hành: 24/03/2020

Trích yếu: Hướng dẫn Luật Cạnh tranh

Số/Ký hiệu: Thông tư 15/2018/TT-BNNPTNT

Ngày ban hành: 29/10/2018

Trích yếu: Danh mục hàng hóa thuộc quản lý của Bộ NNPTNT

Số/Ký hiệu: Luật 23/2018/QH14

Ngày ban hành: 12/06/2018

Trích yếu: Luật Cạnh tranh

Số/Ký hiệu: Nghị định 69/2018/NĐ-CP

Ngày ban hành: 15/05/2018

Trích yếu: Hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương

Số/Ký hiệu: Văn bản 03/VBHN-VPQH 2017

Ngày ban hành: 28/06/2017

Trích yếu: Hợp nhất Luật Thương mại

Số/Ký hiệu: Văn bản 04/VBHN-VPQH 2017

Ngày ban hành: 28/06/2017

Trích yếu: Hợp nhất Luật Đầu tư