Chuyên mục - Cải cách thủ tục hành chính

Văn bản - Cải cách thủ tục hành chính

Số/Ký hiệu: Nghị quyết 99/NQ-CP 2019

Ngày ban hành: 13/11/2019

Trích yếu: Về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2019