Chuyên mục - Khu kinh tế cửa khẩu

Văn bản - Khu kinh tế cửa khẩu

Số/Ký hiệu: Nghị định 82/2018/NĐ-CP

Ngày ban hành: 22/05/2018

Trích yếu: Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

Số/Ký hiệu: Quyết định 40/2016/QĐ-TTg

Ngày ban hành: 22/09/2016

Trích yếu: Mở rộng Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai

Số/Ký hiệu: Quyết định 42/2015/QĐ-TTg

Ngày ban hành: 16/09/2015

Trích yếu: Thành lập Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị

Số/Ký hiệu: Quyết định 20/2014/QĐ-TTg

Ngày ban hành: 11/03/2014

Trích yếu: Thành lập Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng

Số/Ký hiệu: Quyết định 31/2013/QĐ-TTg

Ngày ban hành: 22/05/2013

Trích yếu: Thành lập Khu kinh tế Phú Quốc, Kiên Giang