31/01/2023 10:00 AM

COSCO cập nhật lịch tàu Việt Nam-Trung Đông & Châu Đại Dương trong Tháng 2-2023

Lịch tàu COSCO từ Hồ Chí Minh đến các nước như: Australia, New Zealand, UAE, Oman, Saudi Arabia, Jordan... trong tháng 2/2023 (Tải về file excel).

cosco-schedules-vietnam

Hãng tàu COSCO giới thiệu lịch tàu chính thức trên Nitoda (Ảnh: Nitoda)

Mục lục

  1. HỒ CHÍ MINH >> SOHAR - JEBEL ALI (DUBAI) - HAMAD - ABU DHABI - DAMMAM - JUBAIL - BAHRAIN

  2. HỒ CHÍ MINH >> DJIBOUTI - JEDDAH - SOKHNA - AQABA - PORT SUDAN

  3. HỒ CHÍ MINH >> BRISBANE - SYDNEY - FREMANTLE - MELBOURNE - ADELAIDE via SINGAPORE

  4. HỒ CHÍ MINH >> BRISBANE - SYDNEY - FREMANTLE - MELBOURNE - ADELAIDE via PORT KELANG (TEMPORARILY STOP)

  5. HỒ CHÍ MINH >> AUCKLAND - LYTTELON - WELLINGTON - TAURANGA

  6. HỒ CHÍ MINH >>  JEBEL ALI (DUBAI) - UMM QASR 

  7. HỒ CHÍ MINH >> LAE - PORT MORESBY - TOWNSVILLE - DARWIN

  8. TẢI LỊCH TÀU COSCO VIỆT NAM-TRUNG ĐÔNG & CHÂU ĐẠI DƯƠNG

  9. LIÊN HỆ HÃNG TÀU COSCO

 

1. HỒ CHÍ MINH >> SOHAR - JEBEL ALI (DUBAI) - HAMAD - ABU DHABI - DAMMAM - JUBAIL - BAHRAIN 

FEEDER

(QVS)

ETD
HO CHI MINH

ETA

INTENDED

CONNECTING VESSEL

ETA

ETA

HIEP PHUOC

CAT LAI

SINGAPORE

SINGAPORE

SOHAR

JEBEL ALI

(DUBAI)

HAMAD

ABU DHABI

(KHALIFA PORT)

DAMMAM

JUBAIL

BAHRAIN

SANTA LOUKIA

211S

 

5-Feb

SUN

7-Feb

BLANK SAILING

     

10-Jan

 

17-Jan

13-Jan

15-Jan

 

HANSA OSTERBURG

050S

 

6-Feb

MON

8-Feb

BLANK SAILING

 

13-Feb

2-Mar

23-Feb

26-Feb

-

27-Feb

-

25-Feb

CSCL LIMA

150S

 

6-Feb

MON

8-Feb

BLANK SAILING

 

14-Feb

-

24-Feb

-

26-Feb

1-Mar

-

-

CAPE FAWLEY

092S

 

12-Feb

SUN

14-Feb

BLANK SAILING

     

10-Jan

 

10-Jan

13-Jan

15-Jan

 

HANSA OSTERBURG

051S

 

13-Feb

MON

15-Feb

CMA CGM ALASKA

0MD7BW1MA

20-Feb

9-Mar

2-Mar

5-Mar

-

6-Mar

-

4-Mar

SINAR SUNDA

133S

 

13-Feb

MON

15-Feb

CSCL INDIAN OCEAN

055W

21-Feb

 

3-Mar

 

5-Mar

8-Mar

   

SANTA LOUKIA

212S

 

19-Feb

SUN

21-Feb

BLANK SAILING

   

-

10-Jan

 

10-Jan

13-Jan

15-Jan

 

HANSA OSTERBURG

052S

 

20-Feb

MON

22-Feb

BLANK SAILING

 

27-Feb

16-Mar

9-Mar

12-Mar

 

13-Mar

 

11-Mar

CSCL LIMA

151S

 

20-Feb

MON

22-Feb

COSCO SHIPPING AQUARIUS

027W

28-Feb

-

10-Mar

-

12-Mar

15-Mar

-

-

CAPE FAWLEY

093S

 

26-Feb

SUN

28-Feb

BLANK SAILING

   

-

10-Jan

 

17-Jan

13-Jan

15-Jan

 

HANSA OSTERBURG

053S

 

27-Feb

MON

1-Mar

RU CUSTOMS TBC

0MD7FW1MA

6-Mar

23-Mar

16-Mar

19-Mar

-

20-Mar

-

18-Mar

SINAR SUNDA

134S

 

27-Feb

MON

1-Mar

COSCO SHIPPING CAPRICORN

027W

7-Mar

-

17-Mar

-

19-Mar

22-Mar

-

-

 

2. HỒ CHÍ MINH >> DJIBOUTI - JEDDAH - SOKHNA - AQABA - PORT SUDAN via SINGAPORE

FEEDER

(QVS)

ETD
HO CHI MINH

ETA

INTENDED

CONNECTING VESSEL

ETA

ETA

HIEP PHUOC

CAT LAI

 

SINGAPORE

SINGAPORE

DJIBOUTI

JEDDAH

SOKHNA

AQABA

PORT SUDAN
(via Jeddah)

SANTA LOUKIA

211S

 

5-Feb

SUN

7-Feb

BLANK SAILING

 

14-Feb

 

25-Feb

1-Mar

4-Mar

4-Mar

HANSA OSTERBURG

050S

 

6-Feb

MON

8-Feb

CMA CGM THALASSA

0RDEKW1MA

14-Feb

23-Feb

27-Feb

3-Mar

6-Mar

6-Mar

CSCL LIMA

150S

 

6-Feb

MON

8-Feb

               

CAPE FAWLEY

092S

 

12-Feb

SUN

14-Feb

BLANK SAILING

 

21-Feb

 

4-Mar

8-Mar

11-Mar

11-Mar

HANSA OSTERBURG

051S

 

13-Feb

MON

15-Feb

BLANK SAILING

 

21-Feb

2-Mar

6-Mar

10-Mar

13-Mar

13-Mar

SINAR SUNDA

133S

 

13-Feb

MON

15-Feb

               

SANTA LOUKIA

212S

 

19-Feb

SUN

21-Feb

THALASSA NIKI

1139-042W

28-Feb

 

11-Mar

15-Mar

18-Mar

18-Mar

HANSA OSTERBURG

052S

 

20-Feb

MON

22-Feb

KOTA PURI

0025W

28-Feb

9-Mar

13-Mar

17-Mar

20-Mar

20-Mar

CSCL LIMA

151S

 

20-Feb

MON

22-Feb

               

CAPE FAWLEY

093S

 

26-Feb

SUN

28-Feb

BLANK SAILING

 

7-Mar

 

18-Mar

22-Mar

25-Mar

25-Mar

HANSA OSTERBURG

053S

 

27-Feb

MON

1-Mar

KOTA CANTIK

0072W

7-Mar

16-Mar

20-Mar

24-Mar

27-Mar

27-Mar

SINAR SUNDA

134S

 

27-Feb

MON

1-Mar

               

3. HỒ CHÍ MINH >> AUSTRALIA (BRISBANE / SYDNEY / FREMANTLE / MELBOURNE / ADELAIDE) via SINGAPORE

FEEDER

(QVS)

ETD
HO CHI MINH

ETA

INTENDED

CONNECTING VESSEL

ETA

ETA

HIEP PHUOC

CAT LAI

 

SINGAPORE

SINGAPORE

BRISBANE

SYDNEY

FREMANTLE

MELBOURNE

ADELAIDE

           

COSCO GENOA

069S

10-Feb

22-Feb

24-Feb

-

27-Feb

2-Mar

SANTA LOUKIA

211S

 

5-Feb

SUN

7-Feb

ATOUT

164S

10-Feb

   

17-Feb

   

HANSA OSTERBURG

050S

 

6-Feb

MON

8-Feb

KOTA LAMBAI

156S

10-Feb

26-Feb

23-Feb

-

21-Feb

-

CSCL LIMA

150S

 

6-Feb

MON

8-Feb

KOTA LARIS

068S

14-Feb

-

2-Mar

23-Feb

5-Mar

8-Mar

           

VENETIA

2100S

17-Feb

1-Mar

3-Mar

-

6-Mar

9-Mar

CAPE FAWLEY

092S

 

12-Feb

SUN

14-Feb

FITZ ROY

146S

17-Feb

   

24-Feb

   

HANSA OSTERBURG

051S

 

13-Feb

MON

15-Feb

OOCL BRISBANE

217S

17-Feb

5-Mar

2-Mar

-

28-Feb

-

SINAR SUNDA

133S

 

13-Feb

MON

15-Feb

OOCL ITALY

125S

21-Feb

-

9-Mar

2-Mar

12-Mar

15-Mar

           

OOCL PANAMA

302S

24-Feb

8-Mar

10-Mar

 

13-Mar

16-Mar

SANTA LOUKIA

212S

 

19-Feb

SUN

21-Feb

ATOUT

165S

24-Feb

   

3-Mar

   

HANSA OSTERBURG

052S

 

20-Feb

MON

22-Feb

OOCL HOUSTON

186S

24-Feb

12-Mar

9-Mar

-

7-Mar

-

CSCL LIMA

151S

 

20-Feb

MON

22-Feb

COSCO ROTTERDAM

179S

28-Feb

-

16-Mar

9-Mar

19-Mar

22-Mar

           

NAVIOS DOMINO

2102S

3-Mar

15-Mar

17-Mar

-

20-Mar

23-Mar

CAPE FAWLEY

093S

 

26-Feb

SUN

28-Feb

FITZ ROY

147S

3-Mar

   

10-Mar

   

HANSA OSTERBURG

053S

 

27-Feb

MON

1-Mar

KOTA LUMAYAN

158S

3-Mar

19-Mar

16-Mar

-

14-Mar

-

SINAR SUNDA

134S

 

27-Feb

MON

1-Mar

OOCL TEXAS

198S

7-Mar

-

23-Mar

16-Mar

26-Mar

29-Mar

4. HỒ CHÍ MINH >> AUSTRALIA (BRISBANE/ SYDNEY/ FREMANTLE/ MELBOURNE/ ADELAIDE) via PORT KELANG (TEMPORARILY STOP)

FEEDER

VOYAGE

ETD

ETA

INTENDED

CONNECTING VESSEL

ETD

ETA

HO CHI MINH

PORT KELANG (W)

PORT KELANG (W)

BRISBANE

FREMANTLE

SYDNEY

MELBOURNE

ADELAIDE

TEMPORARILY STOP

5. HỒ CHÍ MINH >> NEW ZEALAND (AUCKLAND / LYTTELTON / WELLINGTON / NAPIER / TAURANGA)

FEEDER

(QVS)

ETD
HO CHI MINH

ETA

INTENDED

CONNECTING VESSEL

ETA

ETA

HIEP PHUOC

CAT LAI

 

SINGAPORE

SINGAPORE

AUCKLAND

LYTTELTON

WELLINGTON

NAPIER

TAURANGA

SANTA LOUKIA

211S

 

5-Feb

SUN

7-Feb

XIN XIA MEN

105S

12-Feb

27-Feb

3-Mar

4-Mar

6-Mar

7-Mar

HANSA OSTERBURG

050S

 

6-Feb

MON

8-Feb

 

 

 

 

 

 

 

 

CSCL LIMA

150S

 

6-Feb

MON

8-Feb

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPE FAWLEY

092S

 

12-Feb

SUN

14-Feb

TIANJIN BRIDGE

171

19-Feb

6-Mar

10-Mar

11-Mar

13-Mar

14-Mar

HANSA OSTERBURG

051S

 

13-Feb

MON

15-Feb

 

 

 

 

 

 

 

 

SINAR SUNDA

133S

 

13-Feb

MON

15-Feb

 

 

 

 

 

 

 

 

SANTA LOUKIA

212S

 

19-Feb

SUN

21-Feb

SHILING

019

26-Feb

13-Mar

17-Mar

18-Mar

20-Mar

21-Mar

HANSA OSTERBURG

052S

 

20-Feb

MON

22-Feb

 

 

 

 

 

 

 

 

CSCL LIMA

151S

 

20-Feb

MON

22-Feb

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPE FAWLEY

093S

 

26-Feb

SUN

28-Feb

ANTWERP BRIDGE

217

5-Mar

20-Mar

24-Mar

25-Mar

27-Mar

28-Mar

HANSA OSTERBURG

053S

 

27-Feb

MON

1-Mar

 

 

 

 

 

 

 

 

SINAR SUNDA

134S

 

27-Feb

MON

1-Mar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. HỒ CHÍ MINH >> JEBEL ALI (DUBAI), UMM QASR

FEEDER 

(HPX2)

ETD

ETA

INTENDED

CONNECTING VESSEL

ETA

Via JEA

HO CHI MINH

(CAT LAI)

PORT KELANG

PORT KELANG

JEBEL ALI

(DUBAI)

Umm Qasr
North Port, Iraq

ASIATIC KING

41S

7-Feb

SUN

11-Feb

EVER SALUTE

0150-107W

14-Feb

22-Feb

25-Feb

CALAIS TRADER

024S

14-Feb

SUN

18-Feb

BLANK SAILING

 

21-Feb

1-Mar

4-Mar

ASIATIC KING

42S

21-Feb

SUN

25-Feb

EVER LUCKY

0152-065W

28-Feb

8-Mar

16-Mar

YANTRA BHUM

1107S

28-Feb

SUN

4-Mar

BLANK SAILING

 

7-Mar

15-Mar

23-Mar

7. HỒ CHÍ MINH >> LAE - PORT MORESBY - TOWNSVILLE - DARWIN

FEEDER  (CV1)

ETD
HO CHI MINH

ETA HONGKONG

INTENDED

CONNECTION VESSEL

ETD

HONG KONG

ETA

LAE

PORT MORESBY

TOWNSVILLE

DARWIN

WED

LAE01

MTK01

TSV01

DRW01

WAN HAI 178

N009

6-Feb

SUN

9-Feb

BLANK SAILING

 

12-Feb

20-Feb

23-Feb

26-Feb

2-Mar

WAN HAI 176

N049

13-Feb

SUN

16-Feb

CONTSHIP YEN

035S

19-Feb

27-Feb

2-Mar

5-Mar

9-Mar

BLANK SAILING

 

20-Feb

SUN

23-Feb

BLANK SAILING

 

26-Feb

6-Mar

9-Mar

12-Mar

16-Mar

WAN HAI 178

N010

27-Feb

SUN

2-Mar

HANSA FREYBURG

020S

5-Mar

13-Mar

16-Mar

19-Mar

23-Mar

Ghi chú: Lịch tàu trên đây có thể thay đổi có /không có thông báo trước.

TẢI LỊCH TÀU COSCO VIỆT NAM-TRUNG ĐÔNG & CHÂU ĐẠI DƯƠNG

Để biết thêm chi tiết, vui lòng tải về lịch tàu COSCO tuyến Trung Đông & Châu Đại Dương bằng file excel tại đây: COSCO schedule

LIÊN HỆ HÃNG TÀU COSCO

Để biết thêm thông tin về dịch vụ hoặc yêu cầu booking, vui lòng liên hệ:

COSCO SHIPPING LINES (VIETNAM)

Địa chỉ: 05 Hồ Biểu Chánh, Phường 12, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 84.8.38290000       Fax: 84.8. 35208111

Yêu cầu báo giá: msdsgn@coscon.com

Yêu cầu booking: sgn.aptd.cus@coscon.com

Xem thêm:

Nguồn: Nitoda / COSCO SHIPPING LINES (VIETNAM)

Nitoda hân hạnh là đối tác marketing của Hãng tàu COSCO

Chuyên mục khác
MÃ LOẠI HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU 2023
28/03/2023 10:02 AM

MÃ LOẠI HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU 2023

MÃ LOẠI HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU 2023

Dịch vụ tư vấn Xuất Nhập Khẩu Uy Tín
22/02/2022 02:47 PM

Dịch vụ tư vấn Xuất Nhập Khẩu Uy Tín

Công ty bạn mới thành lập và chuẩn bị xuất hoặc nhập khẩu lô hàng lần đầu tiên. Bạn đang lo lắng vì...

Cách khai tên hàng trên tờ khai hải quan xuất nhập khẩu chuẩn nhất
23/08/2021 10:09 AM

Cách khai tên hàng trên tờ khai hải quan xuất nhập khẩu chuẩn nhất

Cách khai tên hàng trên tờ khai hải quan xuất nhập khẩu được chuẩn nhất. Không ít lần các bạn đi mở...

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH  📢📢📢
16/08/2021 11:26 AM

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH 📢📢📢

Công ty Cổ phần Nitoda thông báo tuyển dụng nhân viên kinh doanh. Các bạn quan tâm xin vui lòng gửi...

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN CHỨNG TỪ XUẤT NHẬP KHẨU
16/08/2021 11:47 AM

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN CHỨNG TỪ XUẤT NHẬP KHẨU

Công ty Cổ phần Nitoda thông báo tuyển dụng nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu. Các bạn quan tâm xin...

Hãy gửi yêu cầu cho chúng tôi để nhận được giá cước vận chuyển tốt nhất
Yêu cầu báo giá


Nitoda cung cấp chức năng check giá cước và tạo booking online.
Tra cước biển FCL
Tra cước biển LCL
Tra cước hàng Air
Tra cước đường bộ


Bạn muốn Nitoda hỗ trợ trực tiếp?
Gọi ngay

0978222650