31/01/2023 08:00 AM

COSCO cập nhật lịch tàu Việt Nam-Bắc Mỹ trong Tháng 2-2023

Lịch tàu chính thức từ hãng tàu COSCO các tuyến từ Hồ Chí Minh/ Bà rịa Vũng tàu đến các cảng ở Mỹ và Canada trong tháng 2/2023 (Tải về file excel).

cosco-schedules-vietnam

Hãng tàu COSCO công bố lịch tàu chính thức trên Nitoda (Ảnh: Nitoda.com)

Mục lục

 1. HỒ CHÍ MINH / BÀ RỊA VŨNG TÀU - LONG BEACH (Dịch vụ trực tiếp - SEA)

 2. HỒ CHÍ MINH / BÀ RỊA VŨNG TÀU - LOS ANGELES - OAKLAND (Dịch vụ trực tiếp - SEA2)

 3. HỒ CHÍ MINH / BÀ RỊA VŨNG TÀU - NEW YORK - NORFOLK - SAVANNAH (Dịch vụ trực tiếp - AWE6)

 4. HỒ CHÍ MINH / BÀ RỊA VŨNG TÀU - HALIFAX - NEW YORK - NORFOLK - SAVANNAH - CHARLESTON

 5. HỒ CHÍ MINH / BÀ RỊA VŨNG TÀU - BOSTON via SHANGHAI (Dịch vụ  AWE1)

 6. HỒ CHÍ MINH / BÀ RỊA VŨNG TÀU - NEW YORK - NORFOLK - SAVANNAH via SHANGHAI

 7. HỒ CHÍ MINH / BÀ RỊA VŨNG TÀU - BALTIMORE via HONGKONG (Dịch vụ - AWE3)

 8. HỒ CHÍ MINH / BÀ RỊA VŨNG TÀU - NEW YORK - SAVANNAH - CHARLESTON (Dịch vụ - AWE4)

 9. HỒ CHÍ MINH / BÀ RỊA VŨNG TÀU - PRINCE RUPERT - VANCOUVER via SHANGHAI (Dịch vụ CPNW)

 10. HỒ CHÍ MINH / BÀ RỊA VŨNG TÀU - VANCOUVER - SEATTLE via HONGKONG (Dịch vụ OPNW)

 11. HỒ CHÍ MINH / BÀ RỊA VŨNG TÀU - SEATTLE - VANCOUVER via SHANGHAI (Dịch vụ - MPNW)

 12. HỒ CHÍ MINH / BÀ RỊA VŨNG TÀU - HOUSTON - MOBILE - TAMPA via SHANGHAI (Dịch vụ GME)

 13. HỒ CHÍ MINH / BÀ RỊA VŨNG TÀU - HOUSTON - MOBILE - NEW ORLEANS - MIAMI via SHANGHAI (Dịch vụ GME2)

 14. HỒ CHÍ MINH / BÀ RỊA VŨNG TÀU - MIAMI via SHANGHAI (Dịch vụ AWE7)

 15. HỒ CHÍ MINH / BÀ RỊA VŨNG TÀU - LONG BEACH - OAKLAND (Dịch vụ AAC)

 16. HỒ CHÍ MINH / BÀ RỊA VŨNG TÀU - OAKLAND via HKG (Dịch vụ AAS3)

 17. HỒ CHÍ MINH / BÀ RỊA VŨNG TÀU - NEW YORK - NORFOLK - BOSTON (Dịch vụ AWES)

 18. TẢI LỊCH TÀU COSCO VIỆT NAM-BẮC MỸ

 19. LIÊN HỆ HÃNG TÀU COSCO

 

1. HỒ CHÍ MINH / BÀ RỊA VŨNG TÀU - LONG BEACH (Dịch vụ trực tiếp - SEA)

VESSEL NAME

COMMON
VOYAGE

BA RIA VUNG TAU (TCIT)

HONG KONG

LONG BEACH

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

THU

FRI

MON

MON

WED

TUE

01:00

01:00

05:00

20:00

18:00

03:00

COSCO SHIPPING PEONY

021E

02 Feb

03 Feb

06 Feb

06 Feb

22 Feb

28 Feb

COSCO NETHERLANDS

055E

09 Feb

10 Feb

13 Feb

13 Feb

01 Mar

07 Mar

COSCO SHIPPING ALPS

027E

16 Feb

17 Feb

20 Feb

20 Feb

08 Mar

14 Mar

COSCO ITALY

058E

23 Feb

24 Feb

27 Feb

27 Feb

15 Mar

21 Mar

COSCO ENGLAND

057E

02 Mar

03 Mar

06 Mar

06 Mar

22 Mar

28 Mar

2. HỒ CHÍ MINH / BÀ RỊA VŨNG TÀU - LOS ANGELES - OAKLAND (Dịch vụ trực tiếp - SEA2)

VESSEL NAME

COMMON
VOYAGE

BA RIA VUNG TAU (GML)

YANTIAN

LOS ANGELES

OAKLAND

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

THU

FRI

TUE

WED

THU

MON

WED

FRI

12:00

18:00

17:00

23:00

18:00

04:00

18:00

04:00

CMA CGM JULES VERNE

0TURBE1MA

02 Feb

03 Feb

07 Feb

08 Feb

22 Feb

27 Feb

28 Feb

03 Mar

CMA CGM G. WASHINGTON

0TURFE1MA

09 Feb

10 Feb

14 Feb

15 Feb

01 Mar

06 Mar

07 Mar

10 Mar

CMA CGM A. LINCOLN

0TURJE1MA

16 Feb

17 Feb

21 Feb

22 Feb

08 Mar

13 Mar

21 Mar

24 Mar

CMA CGM ADONIS

0TURNE1MA

23 Feb

24 Feb

28 Feb

01 Mar

15 Mar

20 Mar

14 Mar

17 Mar

CMA CGM CHILE

0TURRE1MA

02 Mar

03 Mar

07 Mar

08 Mar

22 Mar

27 Mar

28 Mar

31 Mar

 

3. HỒ CHÍ MINH / BÀ RỊA VŨNG TÀU - NEW YORK - NORFOLK - SAVANNAH (Dịch vụ trực tiếp - AWE6)

VESSEL NAME

COMMON
VOYAGE

BA RIA VUNG TAU
(CMIT)

SINGAPORE
(SIN02)

SAVANNAH

NORFOLK

NEW YORK
(MAHER terminal)

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

THU

FRI

SUN

SUN

SUN

TUE

SUN

TUE

WED

SAT

08:00

14:00

01:00

20:00

17:00

01:00

17:00

01:00

23:00

01:00

BLANK SAILING

 

4. HỒ CHÍ MINH / BÀ RỊA VŨNG TÀU - HALIFAX - NEW YORK - NORFOLK - SAVANNAH - CHARLESTON (Dịch vụ trực tiếp AWE5)

VESSEL NAME

COMMON
VOYAGE

BA RIA VUNG TAU
(GML)

SINGAPORE
(SIN02)

HALIFAX

NEW YORK
(APM Terminals Port Elizabeth)

NORFOLK

SAVANNAH

CHARLESTON

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

FRI

SAT

MON

TUE

SAT

SUN

MON

WED

THU

FRI

SAT

SUN

TUE

TUE

18:00

22:00

08:00

14:00

08:00

01:00

13:00

07:00

13:00

05:00

19:00

16:00

07:00

17:00

CMA CGM AMERIGO VESPUCCI

1TU0QS1MA

10 Feb

11-Feb

13 Feb

14 Feb

11 Mar

12 Mar

13 Mar

15 Mar

16 Mar

17 Mar

19 Mar

20 Mar

21 Mar

22 Mar

CMA CGM LAPEROUSE

1TU0US1MA

17 Feb

18 Feb

20 Feb

21 Feb

18 Mar

19 Mar

20 Mar

22 Mar

23 Mar

24 Mar

26 Mar

27 Mar

28 Mar

29 Mar

CMA CGM MAGELLAN

1TU0YS1MA

24 Feb

25 Feb

27 Feb

28 Feb

25 Mar

26 Mar

27 Mar

29 Mar

30 Mar

31 Mar

02 Apr

03 Apr

04 Apr

05 Apr

CMA CGM CORTE REAL

1TU12S1MA

03 Mar

04 Mar

06 Mar

07 Mar

01 Apr

02 Apr

03 Apr

05 Apr

06 Apr

07 Apr

09 Apr

10 Apr

11 Apr

12 Apr

5. HỒ CHÍ MINH / BÀ RỊA VŨNG TÀU - BOSTON via SHANGHAI (Dịch vụ - AWE1)

VESSEL NAME

COMMON
VOYAGE

BA RIA VUNG TAU (TCTT)

SHANGHAI

(SHA08)

CONNECTED
VESSEL NAME

COMMON
VOYAGE

SHANGHAI

(SHA08)

BOSTON

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

SUN

MON

WED

THU

SUN

MON

WED

THU

10:00

10:00

04:00

03:00

7:00

19:00

18:00

18:00

COSCO EXCELLENCE

063E

05 Feb

06 Feb

15 Feb

15 Feb

EVER FOND

1097E

16 Feb

17 Feb

23 Mar

24 Mar

OOCL KOREA

041E

12 Feb

13 Feb

22 Feb

23 Feb

EVER FAR

1098E

23 Feb

24 Feb

30 Mar

31 Mar

OOCL BRUSSELS

050E

19 Feb

21 Feb

01 Mar

02 Mar

EVER FRONT

1099E

02 Mar

03 Mar

06 Apr

07 Apr

COSCO SHIPPING CAMELLIA

017E

26 Feb

28 Feb

08 Mar

09 Mar

EVER FAITH

1100E

09 Mar

10 Mar

13 Apr

14 Apr

OOCL POLAND

032E

05 Mar

07 Mar

15 Mar

16 Mar

EVER LISSOME

1101E

16 Mar

17 Mar

20 Apr

21 Apr

6. HỒ CHÍ MINH / BÀ RỊA VŨNG TÀU - NEW YORK - NORFOLK - SAVANNAH (Dịch vụ - AWE2)

VESSEL NAME

COMMON
VOYAGE

BA RIA VUNG TAU (TCTT)

SHANGHAI

(SHA08)

CONNECTED
VESSEL NAME

COMMON
VOYAGE

SHANGHAI

(SHA08)

NEW YORK

NORFOLK

SAVANNAH

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

SUN

MON

WED

THU

THU

SAT

FRI

MON

TUE

WED

FRI

SAT

10:00

10:00

04:00

03:00

21:00

7:00

5:00

7:00

5:00

8:00

5:00

14:00

COSCO EXCELLENCE

063E

05 Feb

06 Feb

15 Feb

15 Feb

CMA CGM PATAGONIA

0MBD3E1MA

16 Feb

18 Feb

17 Mar

20 Mar

21 Mar

22 Mar

24 Mar

26 Mar

OOCL KOREA

041E

12 Feb

13 Feb

22 Feb

23 Feb

COSCO DEVELOPMENT

063E

23 Feb

25 Feb

24 Mar

27 Mar

28 Mar

29 Mar

31 Mar

02 Apr

OOCL BRUSSELS

050E

19 Feb

21 Feb

01 Mar

02 Mar

COSCO SHIPPING ORCHID

018E

02 Mar

04 Mar

31 Mar

03 Apr

04 Apr

05 Apr

07 Apr

09 Apr

COSCO SHIPPING CAMELLIA

017E

26 Feb

28 Feb

08 Mar

09 Mar

COSCO SHIPPING JASMINE

021E

09 Mar

11 Mar

07 Apr

10 Apr

11 Apr

12 Apr

14 Apr

16 Apr

OOCL POLAND

032E

05 Mar

07 Mar

15 Mar

16 Mar

CMA CGM TENERE

0MBDBE1MA

16 Mar

18 Mar

14 Apr

17 Apr

18 Apr

19 Apr

21 Apr

23 Apr

7. HỒ CHÍ MINH / BÀ RỊA VŨNG TÀU - BALTIMORE via HONGKONG (Dịch vụ - AWE3)

VESSEL NAME

COMMON
VOYAGE

BA RIA VUNG TAU
(TCTT)

HONG KONG
(HKG01)

CONNECTED
VESSEL NAME

COMMON
VOYAGE

HONGKONG

BALTIMORE

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

SUN

MON

SUN

MON

SAT

SUN

FRI

SAT

10:00

10:00

20:00

08:00

13:00

9:00

8:00

18:00

COSCO EXCELLENCE

063E

05 Feb

06 Feb

09 Feb

10 Feb

EVER FAIR

1188E

14 Feb

15 Feb

24 Mar

25 Mar

OOCL KOREA

041E

12 Feb

13 Feb

16 Feb

17 Feb

EVER FAME

1189E

21 Feb

22 Feb

31 Mar

01 Apr

OOCL BRUSSELS

050E

19 Feb

21 Feb

23 Feb

24 Feb

BLANK SAILING

COSCO SHIPPING CAMELLIA

017E

26 Feb

28 Feb

02 Mar

03 Mar

TITAN

1191E

07 Mar

08 Mar

14 Apr

15 Apr

OOCL POLAND

032E

05 Mar

07 Mar

09 Mar

10 Mar

TAIPEI TRIUMPH

1192E

14 Mar

15 Mar

21 Apr

22 Apr

8. HỒ CHÍ MINH / BÀ RỊA VŨNG TÀU - NEW YORK - SAVANNAH - CHARLESTON (Dịch vụ AWE4)

VESSEL NAME

COMMON
VOYAGE

BA RIA VUNG TAU
(CMP06)

SHANGHAI
(SHA08)

NEW YORK
 

SAVANNAH

CHARLESTON

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

FRI

SAT

MON

TUE

MON

WED

SAT

SUN

TUE

TUE

COSCO EXCELLENCE

063E

05 Feb

06 Feb

15 Feb

15 Feb

14 Mar

17 Mar

19 Mar

20 Mar

21 Mar

22 Mar

OOCL KOREA

041E

12 Feb

13 Feb

22 Feb

23 Feb

21 Mar

24 Mar

26 Mar

27 Mar

28 Mar

29 Mar

OOCL BRUSSELS

050E

19 Feb

21 Feb

01 Mar

02 Mar

28 Mar

31 Mar

02 Apr

03 Apr

04 Apr

05 Apr

COSCO SHIPPING CAMELLIA

017E

26 Feb

28 Feb

08 Mar

09 Mar

04 Apr

07 Apr

09 Apr

10 Apr

11 Apr

12 Apr

OOCL POLAND

032E

05 Mar

07 Mar

15 Mar

16 Mar

11 Apr

14 Apr

16 Apr

17 Apr

18 Apr

19 Apr

9. HỒ CHÍ MINH / BÀ RỊA VŨNG TÀU - PRINCE RUPERT - VANCOUVER via SHANGHAI (Dịch vụ CPNW)

VESSEL NAME

COMMON
VOYAGE

CMP06

SHA08

CONNECTED
VESSEL NAME

COMMON
VOYAGE

SHA08

PRR01

VAN02

BA RIA VUNG TAU (TCTT)

SHANGHAI

SHANGHAI

PRINCE RUPERT

VANCOUVER

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

SUN

MON

WED

THU

TUE

WED

SAT

MON

WED

FRI

10:00

10:00

04:00

03:00

09:00

13:00

16:30

16:30

16:30

16:30

COSCO EXCELLENCE

063E

05 Feb

06 Feb

15 Feb

15 Feb

COSCO AFRICA

077N

21 Feb

22 Feb

04 Mar

06 Mar

08 Mar

10 Mar

OOCL KOREA

041E

12 Feb

13 Feb

22 Feb

23 Feb

OOCL TOKYO

126N

28 Feb

01 Mar

11 Mar

13 Mar

15 Mar

17 Mar

OOCL BRUSSELS

050E

19 Feb

21 Feb

01 Mar

02 Mar

OOCL ROTTERDAM

142N

07 Mar

08 Mar

18 Mar

20 Mar

22 Mar

24 Mar

COSCO SHIPPING CAMELLIA

017E

26 Feb

28 Feb

08 Mar

09 Mar

CSCL YELLOW SEA

049N

14 Mar

15 Mar

25 Mar

27 Mar

29 Mar

31 Mar

OOCL POLAND

032E

05 Mar

07 Mar

15 Mar

16 Mar

XIN WEI HAI

149N

21 Mar

22 Mar

01 Apr

03 Apr

05 Apr

07 Apr

10. HỒ CHÍ MINH / BÀ RỊA VŨNG TÀU - VANCOUVER - SEATTLE via HONGKONG (Dịch vụ OPNW)

VESSEL NAME

COMMON
VOYAGE

HO CHI MINH

(CAT LAI)

HONGKONG

CONNECTED
VESSEL NAME

COMMON
VOYAGE

HONGKONG

VANCOUVER

SEATTLE

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

SUN

MON

WED

THU

SUN

SUN

MON

WED

THU

FRI

10:00

10:00

16:00

13:00

8:00

21:00

8:00

16:00

7:00

16:00

COSCO EXCELLENCE

063E

05 Feb

06 Feb

09 Feb

10 Feb

TBA

             

OOCL KOREA

041E

12 Feb

13 Feb

16 Feb

17 Feb

TBA

             

OOCL BRUSSELS

050E

19 Feb

21 Feb

23 Feb

24 Feb

OOCL CHICAGO

088E

01 Mar

02 Mar

20 Mar

23 Mar

24 Mar

25 Mar

COSCO SHIPPING CAMELLIA

017E

26 Feb

28 Feb

02 Mar

03 Mar

OOCL SAN FRANCISCO

171E

08 Mar

09 Mar

27 Mar

30 Mar

31 Mar

01 Apr

OOCL POLAND

032E

05 Mar

07 Mar

09 Mar

10 Mar

TBA

             

11. HỒ CHÍ MINH / BÀ RỊA VŨNG TÀU -  SEATTLE - VANCOUVER via SHANGHAI (Dịch vụ MPNW)

VESSEL NAME

COMMON
VOYAGE

BA RIA VUNG TAU (TCIT)

SHANGHAI

(SHA08)

CONNECTED
VESSEL NAME

COMMON
VOYAGE

SHANGHAI

(SHA08)

SEATTLE

VANCOUVER

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

SUN

MON

TUE

WED

SUN

MON

SUN

MON

TUE

THU

10:00

10:00

11:00

11:00

4:00

4:00

8:00

18:00

8:00

13:00

COSCO EXCELLENCE

063E

05 Feb

06 Feb

15 Feb

15 Feb

APL GWANGYANG

0TN95S1MA

19 Feb

20 Feb

05 Mar

07 Mar

08 Mar

11 Mar

OOCL KOREA

041E

12 Feb

13 Feb

22 Feb

23 Feb

CMA CGM GANGES

0TN97S1MA

26 Feb

27 Feb

12 Mar

14 Mar

15 Mar

18 Mar

OOCL BRUSSELS

050E

19 Feb

21 Feb

01 Mar

02 Mar

CMA CGM MEDEA

0TN99S1MA

05 Mar

06 Mar

19 Mar

21 Mar

22 Mar

25 Mar

COSCO SHIPPING CAMELLIA

017E

26 Feb

28 Feb

08 Mar

09 Mar

SEAMAX MYSTIC

0TN9BS1MA

12 Mar

13 Mar

26 Mar

28 Mar

29 Mar

01 Apr

OOCL POLAND

032E

05 Mar

07 Mar

15 Mar

16 Mar

APL LE HAVRE

0TN9DS1MA

19 Mar

20 Mar

02 Apr

04 Apr

05 Apr

08 Apr

12. HỒ CHÍ MINH / BÀ RỊA VŨNG TÀU - HOUSTON - MOBILE - TAMPA via SHANGHAI (Dịch vụ GME)

VESSEL NAME

COMMON
VOYAGE

BA RIA VUNG TAU (TCTT)

SHANG HAI (SHA08)

CONNECTED
VESSEL NAME

COMMON
VOYAGE

SHANG HAI

HOUSTON

MOBILE

TAMPA

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

SUN

TUE

SUN

MON

SUN

MON

THU

FRI

SUN

MON

TUE

WED

COSCO EXCELLENCE

063E

5-Feb

6-Feb

14-Feb

15-Feb

XIN FEI ZHOU

086E

26-Feb

27-Feb

31-Mar

2-Apr

4-Apr

5-Apr

6-Apr

7-Apr

OOCL KOREA

041E

12-Feb

13-Feb

21-Feb

22-Feb

COSCO PHILIPPINES

105E

12-Mar

13-Mar

14-Apr

16-Apr

18-Apr

19-Apr

20-Apr

21-Apr

OOCL BRUSSELS

050E

19-Feb

20-Feb

28-Feb

1-Mar

OOCL LONDON

100E

19-Mar

20-Mar

21-Apr

23-Apr

25-Apr

26-Apr

27-Apr

28-Apr

COSCO SHIPPING CAMELLIA

017E

26-Feb

27-Feb

7-Mar

8-Mar

XIN DA YANG ZHOU

087E

26-Mar

27-Mar

28-Apr

30-Apr

2-May

3-May

4-May

5-May

OOCL POLAND

032E

5-Mar

6-Mar

14-Mar

15-Mar

OOCL UTAH

064E

16-Apr

17-Apr

19-May

21-May

23-May

24-May

25-May

26-May

 

13. HỒ CHÍ MINH / BÀ RỊA VŨNG TÀU - HOUSTON - MOBILE - NEW ORLEANS - MIAMI via SHANGHAI (Dịch vụ GME2)

VESSEL NAME

COMMON
VOYAGE

BA RIA VUNG TAU (SSIT)

SHANGHAI

HOUSTON

NEW ORLEANS

MOBILE

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

MON

TUE

THU

THU

TUE

THU

FRI

SAT

MON

TUE

APL DANUBE

0PGEDE1MA

6-Feb

7-Feb

15-Feb

16-Feb

14-Mar

16-Mar

18-Mar

19-Mar

20-Mar

21-Mar

CMA CGM FIGARO

0PGEFE1MA

13-Feb

14-Feb

22-Feb

23-Feb

21-Mar

23-Mar

25-Mar

26-Mar

27-Mar

28-Mar

CMA CGM NABUCCO

0PGELE1MA

6-Mar

7-Mar

15-Mar

16-Mar

11-Apr

13-Apr

15-Apr

16-Apr

17-Apr

18-Apr

CMA CGM SAMSON

0PGENE1MA

13-Mar

14-Mar

22-Mar

23-Mar

18-Apr

20-Apr

22-Apr

23-Apr

24-Apr

25-Apr

CMA CGM TAGE

0PGEPE1MA

20-Mar

21-Mar

29-Mar

30-Mar

25-Apr

27-Apr

29-Apr

30-Apr

1-May

2-May

14. HỒ CHÍ MINH / BÀ RỊA VŨNG TÀU - MIAMI via SHANGHAI (Dịch vụ AWE7)

VESSEL NAME

COMMON
VOYAGE

BA RIA VUNG TAU (CMP06)

SHANGHAI
(SHA08)

CONNECTED

VESSEL NAME

COMMON

VOYAGE

SHANGHAI
(SHA08)

MIAMI

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

FRI

SAT

MON

TUE

THU

SAT

FRI

SAT

21:00

7:00

11:00

11:00

COSCO EXCELLENCE

063E

05 Feb

06 Feb

15 Feb

15 Feb

CMA CGM CENTAURUS

0XR2DE1MA

19-Feb

20-Feb

28-Mar

29-Mar

OOCL KOREA

041E

12 Feb

13 Feb

22 Feb

23 Feb

APL SOUTHAMPTON

0XR2JE1MA

12-Mar

13-Mar

18-Apr

19-Apr

OOCL BRUSSELS

050E

19 Feb

21 Feb

01 Mar

02 Mar

CMA CGM BIANCA

0XR2NE1MA

26-Mar

27-Mar

2-May

3-May

COSCO SHIPPING CAMELLIA

017E

26 Feb

28 Feb

08 Mar

09 Mar

APL PARIS

0XR2RE1MA

9-Apr

10-Apr

16-May

17-May

OOCL POLAND

032E

05 Mar

07 Mar

15 Mar

16 Mar

CMA CGM CENTAURUS

0XR2ZE1MA

7-May

8-May

TBA

TBA

15. HỒ CHÍ MINH / BÀ RỊA VŨNG TÀU - LONG BEACH - OAKLAND (Dịch vụ AAC)

VESSEL NAME

COMMON
VOYAGE

BA RIA VUNG TAU (CMP06)

XIAMEN

(XMN09)

NINGBO
(NGB07)

LONG BEACH (LGB01)

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

TUE (17:00)

WED (04:00)

TUE (20:00)

WED (20:00)

FRI (15:00)

SUN (03:00)

SAT (17:00)

THU (21:00)

CSCL SPRING

052E

07 Feb

08 Feb

14 Feb

15 Feb

17 Feb

19 Feb

04 Mar

09 Mar

CSCL SOUTH CHINA SEA

060E

14 Feb

15 Feb

21 Feb

22 Feb

24 Feb

26 Feb

11 Mar

16 Mar

CSCL EAST CHINA SEA

055E

21 Feb

22 Feb

28 Feb

01 Mar

03 Mar

05 Mar

18 Mar

23 Mar

CSCL BOHAI SEA

054E

28 Feb

01 Mar

07 Mar

08 Mar

10 Mar

12 Mar

25 Mar

30 Mar

16. HỒ CHÍ MINH / BÀ RỊA VŨNG TÀU - OAKLAND via HKG (Dịch vụ AAS3)

VESSEL NAME

COMMON
VOYAGE

BA RIA VUNG TAU (TCTT)

HONGKONG
(HKG01)

CONNECTED

VESSEL NAME

COMMON

VOYAGE

HONGKONG
(HKG01)

OAKLAND (OAK03)

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

SUN

MON

THU

FRI

FRI

SAT

FRI

MON

10:00

00:00

10:00

10:00

19:30

05:30

08:00

03:00

COSCO EXCELLENCE

063E

05 Feb

07 Feb

09 Feb

10 Feb

EVER FRONT

1284E

10 Feb

11 Feb

OMIT

OMIT

OOCL KOREA

041E

12 Feb

14 Feb

16 Feb

17 Feb

EVER LEARNED

1285-057E

17 Feb

18 Feb

OMIT

OMIT

OOCL BRUSSELS

050E

19 Feb

21 Feb

23 Feb

24 Feb

EVER FOCUS

1284E

10 Feb

11 Feb

03 Mar

06 Mar

COSCO SHIPPING CAMELLIA

017E

26 Feb

28 Feb

02 Mar

03 Mar

EVER LIBRA

1285E

17 Feb

18 Feb

10 Mar

13 Mar

OOCL POLAND

032E

05 Mar

07 Mar

09 Mar

10 Mar

EVER FUTURE

1286E

24 Feb

25 Feb

17 Mar

20 Mar

17. HỒ CHÍ MINH / BÀ RỊA VŨNG TÀU - NEW YORK - NORFOLK - BOSTON (Dịch vụ AWES)

 

VESSEL NAME

COMMON
VOYAGE

BA RIA VUNG TAU (TCTT)

SINGAPORE

(SIN02)

NEW YORK

(NYC01)

NORFOLK

(ORF01)

BOSTON

(BOS01)

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

ETB

ETD

FRI
(18:00)

SAT
(21:00)

THU
(06:00)

FRI
(02:00)

MON
(21:00)

TUE
(21:00)

WED
(19:30)

THU
(19:30)

SAT
(07:30)

SAT
(19:30)

SEATTLE C

018E

03 Feb

04 Feb

10 Feb

11 Feb

13 Mar

15 Mar

16 Mar

17 Mar

19 Mar

19 Mar

XIN RI ZHAO

343E

10 Feb

11 Feb

17 Feb

18 Feb

20 Mar

22 Mar

23 Mar

24 Mar

26 Mar

26 Mar

COSCO BOSTON

179E

24 Feb

25 Feb

03 Mar

04 Mar

03 Apr

05 Apr

06 Apr

07 Apr

09 Apr

09 Apr

Ghi chú: Lịch tàu trên đây có thể thay đổi có /không có thông báo trước.

TẢI LỊCH TÀU COSCO VIỆT NAM-BẮC MỸ

Để biết thêm chi tiết, vui lòng tải về lịch tàu COSCO từ Việt Nam đến Bắc Mỹ bằng file excel tại đây: COSCO schedule

LIÊN HỆ HÃNG TÀU COSCO

Để biết thêm thông tin về dịch vụ hoặc yêu cầu về booking, vui lòng liên hệ:

COSCO SHIPPING LINES VIETNAM

Địa chỉ: 05 Hồ Biểu Chánh, Phường 12, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

TEL.: 84.8.38290000       FAX: 84.8. 35208111

Booking Team: sgn.atd.cus@coscon.com

Xem thêm:

Nguồn: Nitoda / COSCO SHIPPING LINES (VIETNAM)

Nitoda hân hạnh là đối tác marketing của Hãng tàu COSCO

Chuyên mục khác
MÃ LOẠI HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU 2023
28/03/2023 10:02 AM

MÃ LOẠI HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU 2023

MÃ LOẠI HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU 2023

Dịch vụ tư vấn Xuất Nhập Khẩu Uy Tín
22/02/2022 02:47 PM

Dịch vụ tư vấn Xuất Nhập Khẩu Uy Tín

Công ty bạn mới thành lập và chuẩn bị xuất hoặc nhập khẩu lô hàng lần đầu tiên. Bạn đang lo lắng vì...

Cách khai tên hàng trên tờ khai hải quan xuất nhập khẩu chuẩn nhất
23/08/2021 10:09 AM

Cách khai tên hàng trên tờ khai hải quan xuất nhập khẩu chuẩn nhất

Cách khai tên hàng trên tờ khai hải quan xuất nhập khẩu được chuẩn nhất. Không ít lần các bạn đi mở...

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH 📢📢📢
16/08/2021 11:26 AM

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH 📢📢📢

Công ty Cổ phần Nitoda thông báo tuyển dụng nhân viên kinh doanh. Các bạn quan tâm xin vui lòng gửi...

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN CHỨNG TỪ XUẤT NHẬP KHẨU
16/08/2021 11:47 AM

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN CHỨNG TỪ XUẤT NHẬP KHẨU

Công ty Cổ phần Nitoda thông báo tuyển dụng nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu. Các bạn quan tâm xin...

Hãy gửi yêu cầu cho chúng tôi để nhận được giá cước vận chuyển tốt nhất
Yêu cầu báo giá


Nitoda cung cấp chức năng check giá cước và tạo booking online.
Tra cước biển FCL
Tra cước biển LCL
Tra cước hàng Air
Tra cước đường bộ


Bạn muốn Nitoda hỗ trợ trực tiếp?
Gọi ngay

0978222650