31/01/2023 11:00 AM

COSCO cập nhật lịch tàu Việt Nam-Châu Âu trong Tháng 2-2023

Lịch tàu COSCO các tuyến từ Hồ Chí Minh/Vũng Tàu đến các nước châu Âu như: Hà Lan, Anh, Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Bỉ... trong tháng 2/2023 (Tải về file excel).

cosco-schedules-vietnam

Hãng tàu COSCO công bố lịch tàu chính thức trên Nitoda (Ảnh: Nitoda)

Mục lục:

  1. HỒ CHÍ MINH - BẮC ÂU (Dịch vụ trực tiếp từ CÁI MÉP (TCTT))

  2. HỒ CHÍ MINH - BẮC ÂU (via SINGAPORE)

  3. HỒ CHÍ MINH - PIRAEUS (Dịch vụ trực tiếp từ CAI MÉP (CMIT))

  4. HỒ CHÍ MINH - ĐỊA TRUNG HẢI/ BIỂN ADRIATIC/ BIỂN ĐEN (via SINGAPORE)

  5. TẢI LỊCH TÀU COSCO VIỆT NAM-BẮC ÂU

  6. LIÊN HỆ HÃNG TÀU COSCO

 

1. HỒ CHÍ MINH - BẮC ÂU (Dịch vụ trực tiếp từ CÁI MÉP (TCTT))

VESSEL NAME

VOYAGE
NUMBER

ETD

(THU)

ETA

BA RIA VUNG TAU

(TCTT)

PIRAEUS
(17days) PIR01

HAMBURG
(26days)
HAM01

ROTTERDAM
(29days) RTM06

ZEEBRUGGE
(31days)
ZEE03

VALENCIA

(36days)

FXT02

TBA

 

2-Feb

19-Feb

28-Feb

3-Mar

5-Mar

10-Mar

TBA

 

9-Feb

26-Feb

7-Mar

10-Mar

12-Mar

17-Mar

COSCO SHIPPING NEBULA

020W

16-Feb

5-Mar

14-Mar

17-Mar

19-Mar

24-Mar

TBA

 

23-Feb

12-Mar

21-Mar

24-Mar

26-Mar

31-Mar

TBA

 

2-Mar

19-Mar

28-Mar

31-Mar

2-Apr

7-Apr

 

2. HỒ CHÍ MINH - BẮC ÂU (via SINGAPORE)

FEEDER
(VTS - IHX - VSX)

ETD

ETA

INTENDED CONNECTING VESSEL

ETA


SINGAPORE

ETA POD

CAT LAI

DATE

SINGAPORE

   

ROTTERDAM

HAMBURG

ANTWERP

FELIXSTOWE

ZEEBRUGGE

GDANSK

Wilhelmshaven

LE HAVRE

DUNKIRK

ALGECIRAS

SOUTHAMPTON

         

COSCO SHIPPING GALAXY

017W

3-Feb

-

-

-

23-Feb

26-Feb

1-Mar

6-Mar

-

-

-

-

         

EVER GLORY

0640-016W

4-Feb

4-Mar

1-Mar

26-Feb

-

-

-

-

-

-

-

-

SANTA LOUKIA

211S

CAT LAI

5-Feb

7-Feb

BLANK

 

3-Feb

1-Mar

-

4-Mar

-

-

-

-

26-Feb

-

22-Feb

-

HANSA OSTERBURG

050S

CAT LAI

6-Feb

8-Feb

CMA CGM MONTMARTRE

0FLE1W1MA

31-Jan

2-Mar

26-Feb

-

-

-

-

-

-

24-Feb

-

21-Feb

CSCL LIMA

150S

CAT LAI

6-Feb

8-Feb

COSCO SHIPPING SAGITTARIUS

020W

30-Jan

21-Feb

24-Feb

28-Feb

-

-

-

-

-

-

-

-

         

BLANK

 

10-Feb

-

-

-

2-Mar

5-Mar

8-Mar

13-Mar

-

-

-

-

         

EVER GLOBE

0637-014W

11-Feb

11-Mar

8-Mar

5-Mar

-

-

-

-

-

-

-

-

CAPE FAWLEY

092S

CAT LAI

12-Feb

14-Feb

APL LION CITY

0FMT2W1MA

10-Feb

8-Mar

-

11-Mar

-

-

-

-

5-Mar

-

1-Mar

-

HANSA OSTERBURG

051S

CAT LAI

13-Feb

15-Feb

BLANK

 

7-Feb

9-Mar

5-Mar

-

-

-

-

-

-

3-Mar

-

28-Feb

SINAR SUNDA

133S

CAT LAI

13-Feb

15-Feb

CSCL GLOBE

054W

6-Feb

28-Feb

3-Mar

7-Mar

-

-

-

-

-

-

-

-

         

OOCL JAPAN

025W

17-Feb

-

-

-

9-Mar

12-Mar

15-Mar

20-Mar

-

-

-

-

         

THALASSA TYHI

0642-042W

18-Feb

18-Mar

15-Mar

12-Mar

-

-

-

-

-

-

-

-

SANTA LOUKIA

212S

CAT LAI

19-Feb

21-Feb

BLANK

 

17-Feb

15-Mar

-

18-Mar

-

-

-

-

12-Mar

-

8-Mar

-

HANSA OSTERBURG

052S

CAT LAI

20-Feb

22-Feb

CMA CGM JACQUES SAADE

0FLE3W1MA

14-Feb

16-Mar

12-Mar

-

-

-

-

-

-

10-Mar

-

7-Mar

CSCL LIMA

151S

CAT LAI

20-Feb

22-Feb

BLANK

 

13-Feb

7-Mar

10-Mar

14-Mar

-

-

-

-

-

-

-

-

         

OOCL INDONESIA

023W

24-Feb

-

-

-

16-Mar

19-Mar

22-Mar

27-Mar

-

-

-

-

         

BLANK

 

25-Feb

25-Mar

22-Mar

19-Mar

-

-

-

-

-

-

-

-

CAPE FAWLEY

093S

CAT LAI

26-Feb

28-Feb

CMA CGM KERGUELEN

0FMBZW1MA

24-Feb

22-Mar

-

25-Mar

-

-

-

-

19-Mar

-

15-Mar

-

HANSA OSTERBURG

053S

CAT LAI

27-Feb

1-Mar

CMA CGM JEAN MERMOZ

0FLE5W1MA

21-Feb

23-Mar

19-Mar

-

-

-

-

-

-

17-Mar

-

14-Mar

SINAR SUNDA

134S

CAT LAI

27-Feb

1-Mar

COSCO SHIPPING SCORPIO

021W

20-Feb

14-Mar

17-Mar

21-Mar

-

-

-

-

-

-

-

-

 

3. HỒ CHÍ MINH - PIRAEUS (Dịch vụ trực tiếp từ CÁI MÉP (CMIT))

FEEDER
(VTS – IHX - VSX)

ETD

ETA

INTENDED CONNECTING VESSEL

ETA
SIN

ETA POD

CAT LAI

DATE

SIN

   

PIRAEUS

MALTA
(CY-FO)

GENOA

FOS

VALENCIA

LA SPEZIA

BARCELONA

PORT SAID (W)

BEIRUT

EVYAP
(IZMIT)

ISTANBUL
(Kumport)

CONSTANZA

ODESSA

KOPER

TRIESTE

RIJEKA

         

CMA CGM PRIDE

0MEE5W1MA

30-Jan

-

14-Feb

24-Feb

21-Feb

18-Feb

-

19-Feb

-

-

-

-

-

-

-

-

-

         

CMA CGM VOLGA

0BXEDW1MA

3-Feb

-

-

-

-

-

-

-

17-Feb

19-Feb

24-Feb

25-Feb

27-Feb

1-Mar

-

-

-

SANTA LOUKIA

211S

CAT LAI

5-Feb

7-Feb

COSCO SHIPPING SAGITTARIUS

020W

30-Jan

14-Feb

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HANSA OSTERBURG

050S

CAT LAI

6-Feb

8-Feb

EVER LIBERAL

052W

30-Jan

-

15-Feb

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18-Feb

21-Feb

23-Feb

CSCL LIMA

150S

CAT LAI

6-Feb

8-Feb

THALASSA DOXA

0579-041W

30-Jan

14-Feb

-

19-Feb

22-Feb

24-Feb

17-Feb

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

         

CMA CGM EVERGLADE

0MEE7W1MA

6-Feb

-

21-Feb

3-Mar

28-Feb

25-Feb

-

26-Feb

-

-

-

-

-

-

-

-

-

         

TBA

 

10-Feb

-

-

-

-

-

-

-

24-Feb

26-Feb

3-Mar

4-Mar

6-Mar

8-Mar

-

-

-

CAPE FAWLEY

092S

CAT LAI

12-Feb

14-Feb

CSCL GLOBE

054W

6-Feb

21-Feb

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HANSA OSTERBURG

051S

CAT LAI

13-Feb

15-Feb

TBA

 

6-Feb

-

22-Feb

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25-Feb

28-Feb

2-Mar

SINAR SUNDA

133S

CAT LAI

13-Feb

15-Feb

COSCO GLORY

068W

6-Feb

21-Feb

-

26-Feb

1-Mar

3-Mar

24-Feb

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

         

TBA

 

13-Feb

-

28-Feb

10-Mar

7-Mar

4-Mar

-

5-Mar

-

-

-

-

-

-

-

-

-

         

CMA CGM MISSISSIPPI

0BXEHW1MA

17-Feb

-

-

-

-

-

-

-

3-Mar

5-Mar

10-Mar

11-Mar

13-Mar

15-Mar

-

-

-

SANTA LOUKIA

212S

CAT LAI

19-Feb

21-Feb

TBA

 

13-Feb

28-Feb

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HANSA OSTERBURG

052S

CAT LAI

20-Feb

22-Feb

CMA CGM THAMES

0BEEDW1MA

13-Feb

-

1-Mar

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4-Mar

7-Mar

9-Mar

CSCL LIMA

151S

CAT LAI

20-Feb

22-Feb

TBA

 

13-Feb

28-Feb

-

5-Mar

8-Mar

10-Mar

3-Mar

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

         

TBA

 

20-Feb

-

7-Mar

17-Mar

14-Mar

11-Mar

-

12-Mar

-

-

-

-

-

-

-

-

-

         

TBA

 

24-Feb

-

-

-

-

-

-

-

10-Mar

12-Mar

17-Mar

18-Mar

20-Mar

22-Mar

-

-

-

CAPE FAWLEY

093S

CAT LAI

26-Feb

28-Feb

COSCO SHIPPING SCORPIO

021W

20-Feb

7-Mar

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

HANSA OSTERBURG

053S

CAT LAI

27-Feb

1-Mar

TBA

 

20-Feb

-

8-Mar

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11-Mar

14-Mar

16-Mar

SINAR SUNDA

134S

CAT LAI

27-Feb

1-Mar

TBA

 

20-Feb

7-Mar

-

12-Mar

15-Mar

17-Mar

10-Mar

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. HỒ CHÍ MINH - ĐỊA TRUNG HẢI / BIỂN ADRIATIC / BIỂN ĐEN (via SINGAPORE)

VESSEL NAME

VOYAGE
NUMBER

ETD

(FRI)

ETA

BA RIA VUNG TAU

(CMIT)

PIRAEUS
(17days) PIR01

BLANK SAILING

 

3-Feb

19-Feb

BLANK SAILING

 

10-Feb

26-Feb

BLANK SAILING

 

17-Feb

5-Mar

BLANK SAILING

 

24-Feb

12-Mar

Ghi chú: Lịch tàu trên đây có thể thay đổi có /không có thông báo trước.

TẢI LỊCH TÀU COSCO VIỆT NAM-BẮC ÂU

Để biết thêm chi tiết, vui lòng tải về lịch tàu COSCO tuyến Châu Âu bằng file excel tại đây: COSCO schedule

LIÊN HỆ HÃNG TÀU COSCO

Để biết thêm thông tin về dịch vụ hoặc yêu cầu booking, vui lòng liên hệ:

COSCO SHIPPING LINES (VIETNAM)

Địa chỉ: 05 Hồ Biểu Chánh, Phường 12, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 84.8.38290000       Fax: 84.8. 35208111

Yêu cầu báo giámsdsgn@coscon.com

Yêu cầu booking: sgn.etd.cus@coscon.com

Xem thêm:

Nguồn: Nitoda.com / COSCO SHIPPING LINES (VIETNAM)

Nitoda hân hạnh là đối tác marketing của Hãng tàu COSCO

Chuyên mục khác
THỦ TỤC NHẬP KHẨU ĐÁ MARBLE VÀ ĐÁ GRANIT
08/03/2024 10:56 AM

THỦ TỤC NHẬP KHẨU ĐÁ MARBLE VÀ ĐÁ GRANIT

Thủ tục nhập khẩu đá Marble, đá Granit

MÃ LOẠI HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU 2023
28/03/2023 10:02 AM

MÃ LOẠI HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU 2023

MÃ LOẠI HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU 2023

Dịch vụ tư vấn Xuất Nhập Khẩu Uy Tín
22/02/2022 02:47 PM

Dịch vụ tư vấn Xuất Nhập Khẩu Uy Tín

Công ty bạn mới thành lập và chuẩn bị xuất hoặc nhập khẩu lô hàng lần đầu tiên. Bạn đang lo lắng vì...

Cách khai tên hàng trên tờ khai hải quan xuất nhập khẩu chuẩn nhất
23/08/2021 10:09 AM

Cách khai tên hàng trên tờ khai hải quan xuất nhập khẩu chuẩn nhất

Cách khai tên hàng trên tờ khai hải quan xuất nhập khẩu được chuẩn nhất. Không ít lần các bạn đi mở...

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH  📢📢📢
16/08/2021 11:26 AM

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH 📢📢📢

Công ty Cổ phần Nitoda thông báo tuyển dụng nhân viên kinh doanh. Các bạn quan tâm xin vui lòng gửi...

Hãy gửi yêu cầu cho chúng tôi để nhận được giá cước vận chuyển tốt nhất
Yêu cầu báo giá


Nitoda cung cấp chức năng check giá cước và tạo booking online.
Tra cước biển FCL
Tra cước biển LCL
Tra cước hàng Air
Tra cước đường bộ


Bạn muốn Nitoda hỗ trợ trực tiếp?
Gọi ngay

0978222650