31/01/2023 10:00 AM

COSCO cập nhật lịch tàu Việt Nam-Châu Á trong Tháng 2-2023

Lịch tàu COSCO tháng 2/2023 chính thức cho các tuyến từ Hồ Chí Minh đến các nước châu Á như: Trung Quốc, Singapore, Malaysia, Philippines, Hàn Quốc, Ấn Độ... (Tải về file excel).

cosco-schedules-vietnam

Hãng tàu COSCO giới thiệu lịch tàu chính thức trên Nitoda (Ảnh: Nitoda)

Mục lục

 1. HỒ CHÍ MINH >> SHANGHAI - NINGBO (Dịch vụ CIT)

 2. HỒ CHÍ MINH >> SHEKOU - HONG KONG - FUZHOU - INCHON - QINGDAO - SHANGHAI (Dịch vụ CV1)

 3. HỒ CHÍ MINH >> XINGANG - QINGDAO - RIZHAO - XIAMEN - SHANGHAI (Dịch vụ New CV2-C)

 4. HỒ CHÍ MINH >> SHANGHAI - NINGBO (Dịch vụ NEW CV2-N)

 5. HỒ CHÍ MINH >> SURABAYA (via SINGAPORE)

 6. HỒ CHÍ MINH >> HONG KONG - FUZHOU - QUANZHOU - SHANTOU - SHEKOU - NANSHA (NEW CV3)

 7. HỒ CHÍ MINH >> XIAOCHAN BEACH - QINZHOU - ZHANJIANG - HONGKONG - SHEKOU - NANSHA (Dịch vụ NEW CVX1)

 8. HỒ CHÍ MINH >> HONG KONG - SHEKOU - INCHON - DALIAN - XINGANG - QINGDAO (Dịch vụ CHL)

 9. HỒ CHÍ MINH >> SHANGHAI - BUSAN - KWANGYANG (Dịch vụ CKI)

 10. HỒ CHÍ MINH >> SHEKOU - HONG KONG (Dịch vụ KTX1)

 11. HỒ CHÍ MINH >> KAOHSIUNG - KEELUNG - HONGKONG (Dịch vụ THX-A)

 12. HỒ CHÍ MINH >> KAOHSIUNG - TAICHUNG (Dịch vụ THX-B)

 13. HỒ CHÍ MINH >> SINGAPORE (Dịch vụ VTS)

 14. HỒ CHÍ MINH >> PORT KELANG (Dịch vụ HPX2)

 15. HỒ CHÍ MINH >> JAKARTA (Dịch vụ IHX)

 16. HỒ CHÍ MINH >> YANGON (AWPT) via SINGAPORE

 17. HỒ CHÍ MINH >> BELAWAN - SEMARANG - PALEMBANG (via SINGAPORE)

 18. HỒ CHÍ MINH >> SUBIC BAY - NORTH MANILA - GENERAL SANTOS - DAVAO  (via SINGAPORE)

 19. HỒ CHÍ MINH >> PENANG - KUCHING - PORT KELANG - PASIR GUDANG (via SINGAPORE)

 20. HỒ CHÍ MINH >> CHITTAGONG (via SINGAPORE)

 21. HỒ CHÍ MINH >> CHENNAI - VISAKHAPATNAM - KATTUPALLI (INDIA)

 22. HỒ CHÍ MINH >> MUNDRA - NHAVA SHEVA - PIPAVAV - KARACHI - COLOMBO

 23. HỒ CHÍ MINH >> TOKYO - OSAKA - KOBE - NAGOYA - YOKOHAMA VIA SINGAPORE

 24. HỒ CHÍ MINH >> XIAMEN - NINGBO (Dịch vụ: New AAC)

 25. HỒ CHÍ MINH >> MUNDRA - LAEM CHABANG (Dich vụ: New AWES)

 26. HỒ CHÍ MINH >> TOKYO - OSAKA - KOBE - NAGOYA - YOKOHAMA VIA SHANGHAI

 27. TẢI LỊCH TÀU COSCO VIỆT NAM-CHÂU Á

 28. LIÊN HỆ HÃNG TÀU COSCO

 

1. HỒ CHÍ MINH >> SHANGHAI - NINGBO (Dịch vụ CIT)

 

VESSEL NAME

 

 

 

VOYAGE NO.

 

 

ETD

ETA

HO CHI MINH

SHANGHAI

NINGBO

FRI-SAT

 

SHA04

(08 days)

NGB05

(09 days)

EVER OBEY

009N

4-Feb

4-Dec

5-Dec

TBA

 

11-Feb

19-Feb

20-Feb

TBA

 

18-Feb

26-Feb

27-Feb

EVER CLEVER

034N

25-Feb

5-Mar

6-Mar

EVER OASIS

022N

4-Mar

12-Mar

13-Mar

EVER OBEY

010N

11-Mar

19-Mar

20-Mar

2. HỒ CHÍ MINH >> SHEKOU - HONG KONG - FUZHOU - INCHON - QINGDAO - SHANGHAI (Dịch vụ CV1)

VESSEL NAME

VOYAGE

NO.

ETD

ETA

HO CHI MINH

SHEKOU

HONG KONG

FUZHOU

INCHON

QINGDAO

SHANGHAI

MON

3 days

4 days

6 days

8 days

9 days

11 days

INTERASIA FORWARD

N133

30-Jan

OMIT

6-Jan

OMIT

10-Jan

11-Jan

13-Jan

WAN HAI 178

N009

6-Feb

9-Feb

10-Feb

12-Feb

14-Feb

15-Feb

17-Feb

WAN HAI 176

N049

13-Feb

16-Feb

17-Feb

19-Feb

21-Feb

22-Feb

24-Feb

INTERASIA FORWARD

N134

20-Feb

BLANK

WAN HAI 178

N010

27-Feb

2-Mar

3-Mar

5-Mar

7-Mar

8-Mar

10-Mar

WAN HAI 176

N050

6-Mar

9-Mar

10-Mar

12-Mar

14-Mar

15-Mar

17-Mar

 

3. HỒ CHÍ MINH >> XINGANG - QINGDAO - RIZHAO - XIAMEN - SHANGHAI (Dịch vụ NEW CV2-C SERVICE)

VESSEL NAME

VOYAGE

NO.

ETD

ETA

HO CHI MINH

XINGANG

QINGDAO

RIZHAO

XIAMEN

SHANGHAI

SAT

TSN01

TAO06

RZH01

XMN01

SHANG07

6 days

8 days

9 days

12 days

AS PAMELA

049E

28-Jan

Slide down 10 days

-

AS PENELOPE

106E

4-Feb

BLANK

-

AS PAMELA

049E

7-Feb

OMIT

19-Feb

20-Feb

23-Feb

11-Feb

ZHONG HANG SHENG

156E

11-Feb

BLANK

-

ZHONG HANG SHENG

156E

18-Feb

OMIT

26-Feb

27-Feb

2-Mar

-

NZ NINGBO

021E

25-Feb

OMIT

5-Mar

6-Mar

9-Mar

-

AS PENELOPE

107E

4-Mar

OMIT

12-Mar

13-Mar

16-Mar

-

AS PAMELA

050E

11-Mar

OMIT

19-Mar

20-Mar

23-Mar

-

 

4. HỒ CHÍ MINH >> SHANGHAI - NINGBO (Dịch vụ NEW CV2-N)

VESSEL NAME

VOYAGE

NO.

ETD

ETA

HO CHI MINH

SHANGHAI

NINGBO

XIAOCHAN BEACH

TUE

SHA07

NGB04

XCT01

4 days

6 days

3 days

AS PAMELA

050N

7-Feb

SLIDE DOWN 2 WEEKS

-

NZ NINGBO

021N

14-Feb

BLANK

-

AS PENELOPE

107N

21-Feb

25-Feb

27-Feb

-

AS PAMELA

050N

28-Feb

4-Mar

6-Mar

-

ZHONG HANG SHENG

157N

7-Mar

11-Mar

13-Mar

-

 

5. HỒ CHÍ MINH >> SURABAYA (via SINGAPORE)

FEEDER VESSEL

 

 

 

ETD

 

ETA

INTENDED

CONNECTING VESSEL

ETA

 ETA

 

HO CHI MINH

SINGAPORE

SINGAPORE

SURABAYA

BATAM

SANTA LOUKIA

211S

CAT LAI

5-Feb

SUN

7-Feb

INSPIRE 047S

11-Feb

18-Feb

 

HANSA OSTERBURG

050S

CAT LAI

6-Feb

MON

8-Feb

TBA

10-Feb

17-Feb

 

CSCL LIMA

150S

CAT LAI

6-Feb

MON

8-Feb

       

CAPE FAWLEY

092S

CAT LAI

12-Feb

SUN

14-Feb

KOTA ANGGUN 0294S

18-Feb

24-Feb

 

HANSA OSTERBURG

051S

CAT LAI

13-Feb

MON

15-Feb

TBA

17-Feb

24-Feb

 

SINAR SUNDA

133S

CAT LAI

13-Feb

MON

15-Feb

       

SANTA LOUKIA

212S

CAT LAI

19-Feb

SUN

21-Feb

KOTA ANGGUN 0295S

25-Feb

3-Mar

 

HANSA OSTERBURG

052S

CAT LAI

20-Feb

MON

22-Feb

TBA

24-Feb

3-Mar

 

CSCL LIMA

151S

CAT LAI

20-Feb

MON

22-Feb

       

CAPE FAWLEY

093S

CAT LAI

26-Feb

SUN

28-Feb

KOTA ANGGUN 0296S

4-Mar

10-Mar

 

HANSA OSTERBURG

053S

CAT LAI

27-Feb

MON

1-Mar

TBA

3-Mar

10-Mar

 

SINAR SUNDA

134S

CAT LAI

27-Feb

MON

1-Mar

       

SANTA LOUKIA

213S

CAT LAI

5-Mar

SUN

7-Mar

KOTA ANGGUN 0297S

11-Mar

17-Mar

 

HANSA OSTERBURG

054S

CAT LAI

6-Mar

MON

8-Mar

TBA

10-Mar

17-Mar

 

CSCL LIMA

152S

CAT LAI

6-Mar

MON

8-Mar

       

6. HỒ CHÍ MINH >> HONG KONG - FUZHOU - QUANZHOU SHIHU - SHANTOU - SHEKOU - NANSHA (NEW CV3) 

VESSEL NAME

VOYAGE

NO.

ETD

ETA

HO CHI MINH

HONG KONG

FUZHOU

QUANZHOU
SHIHU

SHANTOU

SHEKOU

NANSHA

SHANGHAI

SAT

HKG01

FZN01

QZJ04

SWA06

SHK01

NEW PORT

SHA07

CAPE FORBY

102N

28-Jan

BLANK

WAN HAI 221

N401

4-Feb

BLANK

JT GLORY

429N

11-Feb

BLANK

WAN HAI 221

N402

18-Feb

21-Feb

23-Feb

24-Feb

25-Feb

27-Feb

28-Feb

-

JT GLORY

429N

25-Feb

28-Feb

2-Mar

3-Mar

4-Mar

6-Mar

7-Mar

-

WAN HAI 221

N403

4-Mar

7-Mar

9-Mar

10-Mar

11-Mar

13-Mar

14-Mar

-

 

7. HỒ CHÍ MINH >> XIAOCHAN BEACH - QINZHOU - ZHANJIANG - HONGKONG - NANSHA - SHEKOU (Dịch vụ NEW CVX1)

VESSEL NAME

VOYAGE
NO.

ETD

ETA

HO CHI MINH

XIAOCHAN BEACH
(YANGPU)
XCT01

QINZHOU

HONGKONG
 (HKG01)

NANSHA

WED

3 days

5 days

8 days

9 days

CAPE FORBY

104N

8-Feb

11-Feb

13-Feb

15-Feb

16-Feb

MIYUNHE

396N

15-Feb

18-Feb

20-Feb

22-Feb

23-Feb

CAPE FORBY

105N

22-Feb

25-Feb

27-Feb

1-Mar

2-Mar

MIYUNHE

397N

1-Mar

4-Mar

6-Mar

8-Mar

9-Mar

CAPE FORBY

106N

8-Mar

11-Mar

13-Mar

15-Mar

16-Mar

8. HỒ CHÍ MINH >> HONG KONG - SHEKOU - INCHON - DALIAN - XINGANG - QINGDAO (Dịch vụ CHL)

VESSEL NAME

VOYAGE NO.

ETD

ETA

HO CHI MINH

HONG KONG
(HKG04 )

SHEKOU

INCHON

DALIAN

XINGANG
(TSN01)

QINGDAO

WED

3 days

4 days

7 days

09 days

10 days

12 days

OREA

034N

25-Jan

BLANK

YM CERTAINTY

035N

1-Feb

Slide down 2 weeks

OREA

034N

8-Feb

11-Feb

12-Feb

15-Feb

17-Feb

18-Feb

20-Feb

YM CERTAINTY

035N

15-Feb

18-Feb

19-Feb

22-Feb

24-Feb

25-Feb

27-Feb

KHUNA BHUM

023N

22-Feb

25-Feb

26-Feb

1-Mar

3-Mar

4-Mar

6-Mar

TBA

 

1-Mar

4-Mar

5-Mar

8-Mar

10-Mar

11-Mar

13-Mar

9. HỒ CHÍ MINH >> SHANGHAI - BUSAN - KWANGYANG (Dịch vụ CKI)

VESSEL NAME

VOYAGE
NO.

ETD

ETA

HO CHI MINH

SHANGHAI
(SHA07)

BUSAN

KWANGYANG

WED

6 days

8 days

9 days

KMTC XIAMEN

2301N

1-Feb

7-Feb

9-Feb

10-Feb

TBA

 

8-Feb

BLANK

KMTC HAIPHONG

2301N

15-Feb

21-Feb

23-Feb

24-Feb

KMTC LAEM CHABANG

2302N

22-Feb

28-Feb

2-Mar

3-Mar

KMTC XIAMEN

2302N

1-Mar

7-Mar

9-Mar

10-Mar

10. HỒ CHÍ MINH >> SHEKOU - HONG KONG (Dịch vụ KTX1)

VESSEL NAME

VOYAGE

NO.

ETD

ETA

HO CHI MINH

SHEKOU

HONGKONG HKG01

SAT

5 days

3 days

MANET

012N

29-Jan

3-Feb

OMIT

CAPE ORIENT

124N

5-Feb

10-Feb

OMIT

CAPE SYROS

038N

12-Feb

17-Feb

OMIT

AKITETA

015N

19-Feb

24-Feb

OMIT

MANET

013N

26-Feb

3-Mar

OMIT

CAPE ORIENT

125N

5-Mar

10-Mar

OMIT

11. HỒ CHÍ MINH >> KAOHSIUNG - KEELUNG - HONGKONG (Dịch vụ THX-A)

VESSEL NAME

VOYAGE NO.

HO CHI MINH

KAOHSIUNG

KEELUNG

HONG KONG

03-04 days

5 days

07 days

THU

KHH05

KHH04

KHH03

KEL08/KEL40

HKG04

HKG01

YM CELEBRITY

048A

02-Feb

6-Feb

   

7-Feb

 

9-Feb

SPIL NIRMALA

054A

09-Feb

13-Feb

   

14-Feb

 

16-Feb

EVER OPUS

021A

16-Feb

 

20-Feb

 

21-Feb

 

23-Feb

YM CELEBRITY

049A

23-Feb

27-Feb

   

28-Feb

 

2-Mar

SPIL NIRMALA

055A

02-Mar

6-Mar

   

7-Mar

 

9-Mar

12. HỒ CHÍ MINH >> KAOHSIUNG - TAICHUNG (Dịch vụ THX-B)

VESSEL NAME

VOYAGE
NO.

HO CHI MINH

KAOHSIUNG
(3 days)

TAICHUNG
(4 days)

TUE

KHH05

KHH04

KHH03

TCH01

TCH03

SPIL NIRMALA

053B

31-Jan

 

3-Feb

   

4-Feb

EVER OPUS

020B

7-Feb

10-Feb

     

11-Feb

YM CELEBRITY

048B

14-Feb

17-Feb

     

18-Feb

SPIL NIRMALA

054B

21-Feb

 

24-Feb

   

25-Feb

EVER OPUS

021B

28-Feb

3-Mar

     

4-Mar

YM CELEBRITY

049B

7-Mar

10-Mar

     

11-Mar

 

13. HỒ CHÍ MINH >> SINGAPORE (Dịch vụ VTS)

VESSEL NAME

VOYAGE NUMBER

HO CHI MINH

SINGAPORE

SUN

2 days

SANTA LOUKIA

211S

5-Feb

3-Jan

CAPE FAWLEY

092S

12-Feb

14-Feb

SANTA LOUKIA

212S

19-Feb

21-Feb

CAPE FAWLEY

093S

26-Feb

28-Feb

SANTA LOUKIA

213S

5-Mar

7-Mar

 

14. HỒ CHÍ MINH >> PORT KELANG (Dịch vụ HPX2)

VESSEL NAME

VOYAGE
NO.

ETD

ETA

HO CHI MINH

PORT KELANG
PKG03

TUE

3 days

RATANA THIDA

240S

31-Jan

BLANK

ASIATIC KING

41S

7-Feb

10-Feb

CALAIS TRADER

024S

14-Feb

17-Feb

ASIATIC KING

42S

21-Feb

24-Feb

YANTRA BHUM

1107S

28-Feb

3-Mar

ASIATIC KING

43S

7-Mar

10-Mar

 

15. HỒ CHÍ MINH >> JAKARTA (Dịch vụ IHX New Direct)

VESSEL NAME

 

 

VOYAGE
NUMBER

 

 


HO CHI MINH

 

SINGAPORE

JAKARTA (Tanjung Priok)

2 days

5 days

 

MON

 

TSJ terminal (JKT09)

JICT terminal (JKT01)

CSCL LIMA

150S

6-Feb

8-Feb

11-Feb

 

SINAR SUNDA

133S

13-Feb

15-Feb

 

18-Feb

CSCL LIMA

151S

20-Feb

22-Feb

25-Feb

 

SINAR SUNDA

134S

27-Feb

1-Mar

 

4-Mar

CSCL LIMA

152S

6-Mar

8-Mar

11-Mar

 

 

16. HỒ CHÍ MINH >> YANGON (AWPT) via SINGAPORE

VESSEL NAME

VOYAGE NUMBER

ETD
 

ETA

INTENDED
CONNECTING VESSEL

ETD

ETA

HO CHI MINH

SINGAPORE

SINGAPORE

YANGON (AWPT)

SANTA LOUKIA

211S

CAT LAI

5-Feb

SUN

7-Feb

ISEACO GENESIS 192N

8-Feb

13-Feb

HANSA OSTERBURG

050S

CAT LAI

6-Feb

MON

8-Feb

TBA

10-Feb

14-Feb

CSCL LIMA

150S

CAT LAI

6-Feb

MON

8-Feb

CTP MAKASSAR 453S

13-Feb

17-Feb

CAPE FAWLEY

092S

CAT LAI

12-Feb

SUN

14-Feb

GSS YANGON 164N

15-Feb

20-Feb

HANSA OSTERBURG

051S

CAT LAI

13-Feb

MON

15-Feb

TBA

17-Feb

21-Feb

SINAR SUNDA

133S

CAT LAI

13-Feb

MON

15-Feb

CTP FORTUNE 265S

20-Feb

24-Feb

SANTA LOUKIA

212S

CAT LAI

19-Feb

SUN

21-Feb

GSS YANGON 165N

22-Feb

27-Feb

HANSA OSTERBURG

052S

CAT LAI

20-Feb

MON

22-Feb

TBA

24-Feb

28-Feb

CSCL LIMA

151S

CAT LAI

20-Feb

MON

22-Feb

CTP MAKASSAR 454S

27-Feb

3-Mar

CAPE FAWLEY

093S

CAT LAI

26-Feb

SUN

28-Feb

TBA

1-Mar

6-Mar

HANSA OSTERBURG

053S

CAT LAI

27-Feb

MON

1-Mar

TBA

3-Mar

7-Mar

SINAR SUNDA

134S

CAT LAI

27-Feb

MON

1-Mar

CTP FORTUNE 266S

6-Mar

10-Mar

SANTA LOUKIA

213S

CAT LAI

5-Mar

SUN

7-Mar

TBA

8-Mar

13-Mar

HANSA OSTERBURG

054S

CAT LAI

6-Mar

MON

8-Mar

TBA

10-Mar

14-Mar

CSCL LIMA

152S

CAT LAI

6-Mar

MON

8-Mar

TBA

13-Mar

17-Mar

 

17. HỒ CHÍ MINH >> BELAWAN - SEMARANG - PALEMBANG (via SINGAPORE)

VESSEL NAME

VOYAGE NUMBER

ETD
 

ETA

INTENDED
CONNECTING VESSEL

ETA

ETA

HO CHI MINH

SINGAPORE

SINGAPORE

BELAWAN

SEMARANG

PALEMBANG

           

SAN PEDRO 062W

13-Feb

16-Feb

   

SANTA LOUKIA

211S

CAT LAI

5-Feb

SUN

7-Feb

XING PING 091

15-Feb

   

18-Feb

HANSA OSTERBURG

050S

CAT LAI

6-Feb

MON

8-Feb

SINAR SORONG 161S

13-Feb

 

17-Feb

 

CSCL LIMA

150S

CAT LAI

6-Feb

MON

8-Feb

TRADER 113S

11-Feb

 

15-Feb

 
           

SAN PEDRO 063W

20-Feb

23-Feb

   

CAPE FAWLEY

092S

CAT LAI

12-Feb

SUN

14-Feb

XING PING 092

22-Feb

   

25-Feb

HANSA OSTERBURG

051S

CAT LAI

13-Feb

MON

15-Feb

SINAR SORONG 162S

20-Feb

 

24-Feb

 

SINAR SUNDA

133S

CAT LAI

13-Feb

MON

15-Feb

TRADER 114S

18-Feb

 

22-Feb

 
           

SAN PEDRO 064W

27-Feb

2-Mar

   

SANTA LOUKIA

212S

CAT LAI

19-Feb

SUN

21-Feb

XING PING 093

1-Mar

   

4-Mar

HANSA OSTERBURG

052S

CAT LAI

20-Feb

MON

22-Feb

SINAR SORONG 163S

27-Feb

 

3-Mar

 

CSCL LIMA

151S

CAT LAI

20-Feb

MON

22-Feb

TRADER 115S

25-Feb

 

1-Mar

 
           

SAN PEDRO 065W

6-Mar

9-Mar

   

CAPE FAWLEY

093S

CAT LAI

26-Feb

SUN

28-Feb

XING PING 094

8-Mar

   

11-Mar

HANSA OSTERBURG

053S

CAT LAI

27-Feb

MON

1-Mar

SINAR SORONG 164S

6-Mar

 

10-Mar

 

SINAR SUNDA

134S

CAT LAI

27-Feb

MON

1-Mar

TRADER 116S

4-Mar

 

8-Mar

 
           

SAN PEDRO 066W

13-Mar

16-Mar

   

SANTA LOUKIA

213S

CAT LAI

5-Mar

SUN

7-Mar

XING PING 095

15-Mar

   

18-Mar

HANSA OSTERBURG

054S

CAT LAI

6-Mar

MON

8-Mar

SINAR SORONG 165S

13-Mar

 

17-Mar

 

CSCL LIMA

152S

CAT LAI

6-Mar

MON

8-Mar

TRADER 117S

11-Mar

 

15-Mar

 

 

18. HỒ CHÍ MINH >> SUBIC BAY - NORTH MANILA - GENERAL SANTOS - DAVAO (via SINGAPORE)

FEEDER VESSEL

 

 

 

ETD

 

ETA

INTENDED

CONNECTING VESSEL

ETD

 ETA

 

HO CHI MINH

SINGAPORE

SINGAPORE

SUBIC BAY

NORTH MANILA

GENERAL SANTOS

DAVAO

SANTA LOUKIA

211S

CAT LAI

5-Feb

SUN

7-Feb

INTELLIGENT PURSUIT 033N

10-Feb

17-Feb

17-Feb

   

HANSA OSTERBURG

050S

CAT LAI

6-Feb

MON

8-Feb

KOTA HAPAS 0377E

12-Feb

   

18-Feb

20-Feb

CSCL LIMA

150S

CAT LAI

6-Feb

MON

8-Feb

           

CAPE FAWLEY

092S

CAT LAI

12-Feb

SUN

14-Feb


RITA 025N

17-Feb

24-Feb

24-Feb

   

HANSA OSTERBURG

051S

CAT LAI

13-Feb

MON

15-Feb

CHANA BHUM 845E

19-Feb

   

25-Feb

27-Feb

SINAR SUNDA

133S

CAT LAI

13-Feb

MON

15-Feb

           

SANTA LOUKIA

212S

CAT LAI

19-Feb

SUN

21-Feb

INTELLIGENT PURSUIT 034N

24-Feb

3-Mar

3-Mar

   

HANSA OSTERBURG

052S

CAT LAI

20-Feb

MON

22-Feb

KOTA HAPAS 0378E

26-Feb

   

4-Mar

6-Mar

CSCL LIMA

151S

CAT LAI

20-Feb

MON

22-Feb

           

CAPE FAWLEY

093S

CAT LAI

26-Feb

SUN

28-Feb

TBA

3-Mar

10-Mar

10-Mar

   

HANSA OSTERBURG

053S

CAT LAI

27-Feb

MON

1-Mar

CHANA BHUM 846E

5-Mar

   

11-Mar

13-Mar

SINAR SUNDA

134S

CAT LAI

27-Feb

MON

1-Mar

           

SANTA LOUKIA

213S

CAT LAI

5-Mar

SUN

7-Mar

INTELLIGENT PURSUIT 035N

10-Mar

17-Mar

17-Mar

   

HANSA OSTERBURG

054S

CAT LAI

6-Mar

MON

8-Mar

TBA

12-Mar

   

18-Mar

20-Mar

CSCL LIMA

152S

CAT LAI

6-Mar

MON

8-Mar

           

 

19. HỒ CHÍ MINH >> PENANG - KUCHING - PORT KLANG - PASIR GUDANG via SINGAPORE

VESSEL NAME

VOYAGE NUMBER

ETD
 

ETA

INTENDED
CONNECTING VESSEL

ETA

ETA

HO CHI MINH

SINGAPORE

SINGAPORE

PENANG

KUCHING

PORT KLANG

PASIR GUDANG

           

TBA

12-Feb

16-Feb

     

SANTA LOUKIA

211S

CAT LAI

5-Feb

SUN

7-Feb

LINAU 136 36031

13-Feb

 

16-Feb

   

HANSA OSTERBURG

050S

CAT LAI

6-Feb

MON

8-Feb

TBA

10-Feb

   

11-Feb

 
           

SSL BRAHMAPUTRA 900W

14-Feb

   

16-Feb

 
           

BOMAR RENAISSANCE 0IZDDN1NC

10-Feb

   

12-Feb

 

CSCL LIMA

150S

CAT LAI

6-Feb

MON

8-Feb

WARNOW BOATSWAIN 249S

10-Feb

     

12-Feb

           


SPIL KARTINI 034N

19-Feb

23-Feb

     

CAPE FAWLEY

092S

CAT LAI

12-Feb

SUN

14-Feb

TBA

20-Feb

 

23-Feb

   

HANSA OSTERBURG

051S

CAT LAI

13-Feb

MON

15-Feb

KOTA LIHAT W185

17-Feb

   

18-Feb

 
           

NAVIOS JASMINE 908W

21-Feb

   

23-Feb

 
           

NAVIOS VERANO 0IZDFN1NC

17-Feb

   

19-Feb

 

SINAR SUNDA

133S

CAT LAI

13-Feb

MON

15-Feb

SAN LORENZO 225S

17-Feb

     

19-Feb

           

XIN HUI ZHOU 169N

26-Feb

2-Mar

     

SANTA LOUKIA

212S

CAT LAI

19-Feb

SUN

21-Feb

TBA

27-Feb

 

2-Mar

   

HANSA OSTERBURG

052S

CAT LAI

20-Feb

MON

22-Feb

OOCL GUANGZHOU 153W

24-Feb

   

25-Feb

 
           

TBA

28-Feb

   

2-Mar

 
           

GH TRAMONTANE 0IZDHN1NC

24-Feb

   

26-Feb

 

CSCL LIMA

151S

CAT LAI

20-Feb

MON

22-Feb

WARNOW BOATSWAIN 250S

24-Feb

     

26-Feb

           

XIN XU ZHOU 147N

5-Mar

9-Mar

     

CAPE FAWLEY

093S

CAT LAI

26-Feb

SUN

28-Feb

TBA

6-Mar

 

9-Mar

   

HANSA OSTERBURG

053S

CAT LAI

27-Feb

MON

1-Mar

INTERASIA ENHANCE W021

3-Mar

   

4-Mar

 
           

TBA

7-Mar

   

9-Mar

 
           

SPIL NIKEN 0IZDJN1NC

3-Mar

   

5-Mar

 

SINAR SUNDA

134S

CAT LAI

27-Feb

MON

1-Mar

SAN LORENZO 226S

03-Mar

     

05-Mar

           

TBA

12-Mar

16-Mar

     

SANTA LOUKIA

213S

CAT LAI

5-Mar

SUN

7-Mar

TBA

13-Mar

 

16-Mar

   

HANSA OSTERBURG

054S

CAT LAI

6-Mar

MON

8-Mar

XIN WEN ZHOU 149W

10-Mar

   

11-Mar

 
           

TBA

14-Mar

   

16-Mar

 
           

BOMAR RENAISSANCE 0IZDLN1NC

10-Mar

   

12-Mar

 

CSCL LIMA

152S

CAT LAI

6-Mar

MON

8-Mar

WARNOW BOATSWAIN 251S

10-Mar

     

12-Mar

 

20. HỒ CHÍ MINH >> CHITTAGONG (via SINGAPORE)

FEEDER VESSEL

ETD

ETA

INTENDED

CONNECTING VESSEL

ETA

ETA

HO CHI MINH

SINGAPORE

SINGAPORE

CHITTAGONG

SANTA LOUKIA

211S

CAT LAI

5-Feb

SUN

7-Feb

TBA

12-Feb

20-Feb

HANSA OSTERBURG

050S

CAT LAI

6-Feb

MON

8-Feb

TBA

11-Feb

24-Feb

CSCL LIMA

150S

CAT LAI

6-Feb

MON

8-Feb

SOL HIND 2305N

12-Feb

20-Feb

CAPE FAWLEY

092S

CAT LAI

12-Feb

SUN

14-Feb

SOL MALAYSIA 2304N

19-Feb

27-Feb

HANSA OSTERBURG

051S

CAT LAI

13-Feb

MON

15-Feb

TBA

18-Feb

3-Mar

SINAR SUNDA

133S

CAT LAI

13-Feb

MON

15-Feb

SOL RESILIENCE 2304N

19-Feb

27-Feb

SANTA LOUKIA

212S

CAT LAI

19-Feb

SUN

21-Feb

TBA

26-Feb

6-Mar

HANSA OSTERBURG

052S

CAT LAI

20-Feb

MON

22-Feb

TBA

25-Feb

10-Mar

CSCL LIMA

151S

CAT LAI

20-Feb

MON

22-Feb

SOL HIND 2306N

26-Feb

6-Mar

CAPE FAWLEY

093S

CAT LAI

26-Feb

SUN

28-Feb

SOL MALAYSIA 2305N

5-Mar

13-Mar

HANSA OSTERBURG

053S

CAT LAI

27-Feb

MON

1-Mar

TBA

4-Mar

17-Mar

SINAR SUNDA

134S

CAT LAI

27-Feb

MON

1-Mar

SOL RESILIENCE 2305N

5-Mar

13-Mar

SANTA LOUKIA

213S

CAT LAI

5-Mar

SUN

7-Mar

TBA

12-Mar

20-Mar

HANSA OSTERBURG

054S

CAT LAI

6-Mar

MON

8-Mar

TBA

11-Mar

24-Mar

CSCL LIMA

152S

CAT LAI

6-Mar

MON

8-Mar

SOL HIND 2307N

12-Mar

20-Mar

 

21. HỒ CHÍ MINH >> CHENNAI - VISAKHAPATNAM - KATTUPALLI (INDIA)

VESSEL NAME

VOYAGE NUMBER

ETD
 

ETA

INTENDED
CONNECTING VESSEL

ETA

SINGAPORE

ETA

HO CHI MINH

SINGAPORE

CHENNAI

VISAKHAPATNAM

KATTUPALLI

SANTA LOUKIA

211S

CAT LAI

5-Feb

SUN

7-Feb

TBA

10-Feb

17-Feb

 

19-Feb

HANSA OSTERBURG

050S

CAT LAI

6-Feb

MON

8-Feb

TBA

9-Feb

16-Feb

20-Feb

 

CSCL LIMA

150S

CAT LAI

6-Feb

MON

8-Feb

X-PRESS ANTARES 005W

11-Feb

20-Feb

 

19-Feb

CAPE FAWLEY

092S

CAT LAI

12-Feb

SUN

14-Feb

KOTA LIHAT W185

17-Feb

24-Feb

 

26-Feb

HANSA OSTERBURG

051S

CAT LAI

13-Feb

MON

15-Feb

CSL SOPHIE 914W

16-Feb

23-Feb

27-Feb

 

SINAR SUNDA

133S

CAT LAI

13-Feb

MON

15-Feb

GANTA BHUM 018W

18-Feb

27-Feb

 

26-Feb

SANTA LOUKIA

212S

CAT LAI

19-Feb

SUN

21-Feb

OOCL GUANGZHOU 153W

24-Feb

3-Mar

 

5-Mar

HANSA OSTERBURG

052S

CAT LAI

20-Feb

MON

22-Feb

XIN TIAN JIN 079W

23-Feb

2-Mar

6-Mar

 

CSCL LIMA

151S

CAT LAI

20-Feb

MON

22-Feb

TBA

25-Feb

6-Mar

 

5-Mar

CAPE FAWLEY

093S

CAT LAI

26-Feb

SUN

28-Feb

INTERASIA ENHANCE W021

3-Mar

10-Mar

 

12-Mar

HANSA OSTERBURG

053S

CAT LAI

27-Feb

MON

1-Mar

ARAYA BHUM 005W

2-Mar

9-Mar

13-Mar

 

SINAR SUNDA

134S

CAT LAI

27-Feb

MON

1-Mar

TBA

4-Mar

13-Mar

 

12-Mar

SANTA LOUKIA

213S

CAT LAI

5-Mar

SUN

7-Mar

XIN WEN ZHOU 149W

10-Mar

17-Mar

 

19-Mar

HANSA OSTERBURG

054S

CAT LAI

6-Mar

MON

8-Mar

TBA

9-Mar

16-Mar

20-Mar

 

CSCL LIMA

152S

CAT LAI

6-Mar

MON

8-Mar

TBA

11-Mar

20-Mar

 

19-Mar

22. HỒ CHÍ MINH >> MUNDRA - NHAVA SHEVA - PIPAVAV - KARACHI - COLOMBO

VESSEL NAME

VOYAGE NUMBER

ETD
 

ETA

INTENDED
CONNECTING VESSEL

ETA

SINGAPORE

ETA

HO CHI MINH

SINGAPORE

MUNDRA

NHAVA SHEVA

PIPAVAV

KARACHI

COLOMBO

           

TBA

11-Feb

24-Feb

   

20-Feb

16-Feb

SANTA LOUKIA

211S

CAT LAI

5-Feb

SUN

7-Feb

SSL BRAHMAPUTRA 900W

14-Feb

21-Feb

   

4-Mar

7-Mar

HANSA OSTERBURG

050S

CAT LAI

6-Feb

MON

8-Feb

TABEA 02305W

14-Feb

26-Feb

22-Feb

 

28-Feb

 

CSCL LIMA

150S

CAT LAI

6-Feb

MON

8-Feb

TBA

10-Feb

 

19-Feb

     
           

SONGA LEOPARD 899W

10-Feb

 

20-Feb

22-Feb

 

16-Feb

           

ZIM CHARLESTON 11W

10-Feb

 

19-Feb

21-Feb

 

16-Feb

           

TBA

18-Feb

3-Mar

   

27-Feb

23-Feb

CAPE FAWLEY

092S

CAT LAI

12-Feb

SUN

14-Feb

NAVIOS JASMINE 908W

21-Feb

28-Feb

   

11-Mar

14-Mar

HANSA OSTERBURG

051S

CAT LAI

13-Feb

MON

15-Feb

TS MUMBAI 23001W

21-Feb

5-Mar

1-Mar

 

7-Mar

 

SINAR SUNDA

133S

CAT LAI

13-Feb

MON

15-Feb

PROGRESS C 133W

17-Feb

 

26-Feb

     
           

TBA

17-Feb

 

27-Feb

1-Mar

 

23-Feb

           

TBA

17-Feb

 

26-Feb

28-Feb

 

23-Feb

           

WAN HAI 627 W004

25-Feb

10-Mar

   

6-Mar

2-Mar

BLANK

 

CAT LAI

19-Feb

SUN

21-Feb

TBA

28-Feb

7-Mar

   

18-Mar

21-Mar

HANSA OSTERBURG

052S

CAT LAI

20-Feb

MON

22-Feb

ESL KABIR 02307W

28-Feb

12-Mar

8-Mar

 

14-Mar

 

CSCL LIMA

151S

CAT LAI

20-Feb

MON

22-Feb

TBA

24-Feb

 

5-Mar

     
           

HANSA ROTENBURG 921W

24-Feb

 

6-Mar

8-Mar

 

2-Mar

           

AKA BHUM 012W

24-Feb

 

5-Mar

7-Mar

 

2-Mar

           

COSCO ANTWERP 184W

4-Mar

17-Mar

   

13-Mar

9-Mar

CAPE FAWLEY

093S

CAT LAI

26-Feb

SUN

28-Feb

TBA

7-Mar

14-Mar

   

25-Mar

28-Mar

HANSA OSTERBURG

053S

CAT LAI

27-Feb

MON

1-Mar

KMTC MUNDRA 2302W

7-Mar

19-Mar

15-Mar

 

21-Mar

 

SINAR SUNDA

134S

CAT LAI

27-Feb

MON

1-Mar

SPRINTER 034W

3-Mar

 

12-Mar

     
           

SONGA LEOPARD 900W

3-Mar

 

13-Mar

15-Mar

 

9-Mar

           

OOCL NEW YORK 092W

3-Mar

 

12-Mar

14-Mar

 

9-Mar

           

RDO ENDEAVOUR W061