Các văn bản pháp luật Hải quan
30/12/2020 04:44 PM

Các văn bản pháp luật Hải quan

Tìm hiểu về pháp luật hải quan là một trong những việc phải làm với những người làm thủ tục thông quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu. Việc đọc và nắm rõ quy định pháp luật hiện hành giúp cho người khai hải quan cũng như chủ hàng tránh được nhiều phiền toái, trục trặc trong việc lên tờ khai, hay thông quan hàng hóa. Đôi khi, chỉ cần nắm được nội dung của một công văn mới, có thể đã tránh cho chủ hàng vi phạm những lỗi trong quá trình nhập khẩu và khai báo hàng hóa.

Việc tìm hiểu và cập nhật những văn bản pháp luật hải quan và những lĩnh vực liên quan là hết sức cần thiết cho chủ hàng, cũng như cho những ai đang làm nghề đại lý hải quan, khai thuê hải quan.
Trong bài viết này, tôi chỉ liệt kê số hiệu những văn bản pháp luật liên quan theo từng chủ đề. Việc này nhằm để thuận tiện cho tra cứu cho cá nhân tôi cũng như cho bạn đọc. Để tìm đọc nội dung đầy đủ, rất đơn giản, bạn chỉ cần copy số văn bản, rồi tìm trên Google sẽ thấy văn bản chi tiết.

Văn bản pháp luật hải quan, thuế XNK
 • Luật hải quan 2001; sửa đổi năm 2005; năm 2014
 • Luật hải quan sửa đổi năm 2014 (có hiệu lực từ 1/1/2015)
 • Luật thương mại 2005
 • Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2005
 • Luật Quản lý thuế 2006; sửa đổi, bổ sung năm 2012
Thủ tục hải quan
 • Nghị định số 154/2005/NĐ-CP quy định  thủ tục hải quan , chế độ kiểm tra, giám sát hải quan.
 • Nghị định số 08/2015/NĐ-CP về thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.
 • Thông tư 39/2018/TT-BTC, sửa đổi 38/2015/TT-BTC (thay thế thông tư 128/2013/TT- BTC), về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.
 • Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/07/2015 về việc ban hành Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
 • Quyết định 15/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng về Danh mục hàng nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu (hiệu lực từ 1/7/2017).
 • Công văn 4284/TCHQ-GSQL và 5009/TCHQ-GSQL 2017 hướng dẫn thực hiện Quyết định 15/2017/QĐ-TTg nêu trên.
Thủ tục hải quan điện tử
 • Nghị định 87/2012/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại
 • Thông tư 22/2014/TT-BTC hướng dẫn Thủ tục hải quan điện tử khi sử dụng hệ thống VNACCS (thay thế cho thông tư 196/2012/TT-BTC)
 • Quyết định 988/QĐ-TCHQ năm 2014 về quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu thương mại
Phân loại, áp mã HS
 • Nghị định 06/2003/NĐ-CP quy định về việc phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.
 • Thông tư 49/2010/TT-BTC hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
 • Thông tư 103/2015/TT-BTC ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam (từ 1/1/2018 là Thông tư 65/2017/TT-BTC)
 • Thông tư 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa...
Xử phạt trong lĩnh vực hải quan
 • Nghị định số 127/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan; thay thế cho Nghị định số 97/2007/NĐ-CP và số 18/2009/NĐ-CP.
 • Nghị định 45/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 127/2013/NĐ-CP (nêu trên)
 • Thông tư 155/2016/TT-BTC (thay thế 190/2013/TT-BTC) quy định chi tiết thi hành việc xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan.
Xác định trị giá tính thuế hải quan
 • Nghị định 40/2007/NĐ-CP quy định về việc xác định trị giá Hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
 • Thông tư 39/2015/TT-BTC về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu (thay thế các thông tư 205/2010/TT-BTC và 29/2014/TT-BTC)
 • Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (thay thế Nghị định số 87/2010/NĐ-CP).
 • Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.
Hàng hóa xuất nhập khẩu
 • Nghị định số 187/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài (thay thế Nghị định 12/2006/NĐ-CP). Trong đó, cần lưu ý những nội dung rất quan trọng về:
  - Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu.
  - Danh mục các loại hàng hoá tạm ngừng xuất nhập khẩu.
  - Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu theo giấy phép
 • Thông tư 04/2014/TT-BCT về Danh mục hàng tiêu dùng đã qua sử dụng cấm nhập khẩu (thuộc quản lý của Bộ công thương).
 • Thông tư 11/2012/TT-BTTTT quy định Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu.
Biểu thuế xuất nhập khẩu
 • Thông tư 182/2015/TT-BTC về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, hiệu lực từ 1/1/2016.
 • Thông tư 165/2014/TT-BTC ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam với ASEAN, giai đoạn 2015-2018.
 • Thông tư 166/2014/TT-BTC ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Thương mại Tự do ASEAN – Trung Quốc giai đoạn 2015- 2018.
 • Thông tư 167/2014/TT-BTC ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Thương mại Tự do ASEAN – Hàn Quốc giai đoạn 2015-2018
 • Thông tư 24/2015/TT-BTC về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN-Nhật Bản giai đoạn 2015-2019
 • Thông tư 25/2015/TT-BTC ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản giai đoạn 2015-2019.
 • Thông tư 168/2014/TT-BTC ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Hiệp định Thương mại ASEAN - Úc - Niu Di lân giai đoạn 2015-2018.
 • Thông tư 169/2014/TT-BTC Ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2015- 2018.
Biểu thuế xuất nhập khẩu, Biểu thuế Tiêu thụ đặc biệt, Bảo vệ môi trường, Giá trị gia tăng
 • Thông tư số 05/2012/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2009/NĐ-CPngày 16/3/2009 và Nghị định số 113 /2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2009/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12.
 • Thông tư 152/2011/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Bảo vệ môi trường57/2010/QH12
 • Thông tư 219/2013/TT- BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT 2013, sửa đổi bổ sung luật năm 2008
Nhãn mác hàng hóa XNK
 • Nghị định 43/2017/NĐ-CP hiệu lực từ 1/6/2017, về nhãn mác hàng hóa xuất nhập khẩu, hàng hóa lưu thông tại VN (thay thế Nghị định 89/2006/NĐ-CP)
 • Thông tư 09/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP
 • Thông tư 14/2007/TT-BHKCN bổ sung thông tư 09 về nhãn mác với doanh nghiệp sản xuất trong nước.
 • Công văn 6011/TCHQ-GSQL của Tổng cục hải quan hỏi Bộ KHCN & Bộ Công thương về việc ghi nhãn hàng hóa.
 • Công văn 2598/BKHCN-TTra ngày 22/7/2014 của Bộ Khoa học & Công nghệ, trả lời Công văn 6011/TCHQ-GSQL của Tổng cục hải quan về việc ghi nhãn hàng hóa
Xuất xứ hàng hóa
 • Thông tư 38/2018/TT-BTC Quy định về xác địnhxuất xứ hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
 • Nghị định 31/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa
 • Thông tư 06/2011/TT-BCT quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi
 • Thông tư 01/2013/TT-BCT sửa đổi bổ sung Thông tư 06/2011/TT-BCT
 • Thông tư 06/VBHN-BCT ngày 23/01/2014, hướng dẫn xác định xuất xứ đối với hàng hóa xuất nhập khẩu có xuất xứ không thuần túy
 • Thông tư 21/2010/TT-BCT quy định về C/O mẫu D giữa các nước ASEAN; Công văn 139/TCHQ-GSQL hướng dẫn thực hiện quy định mới về C/O mẫu D; Thông tư 42/2014/TT-BCT, sửa đổi bổ sung một số điều thông tư 21/2010/TT-BCT.
 • Thông tư 36/2010/TT-BCT, quy định về C/O mẫu E giữa ASEAN – Trung Quốc; được sửa đổi trong thông tư 01/2011/TT-BCT; thông tư 21/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014
 • Thông tư 10/2009/TT-BCT, quy định về C/O mẫu JV giữa Việt Nam – Nhật Bản; Công văn 6833/TCHQ-GSQL về C/O mẫu JV cấp sau
 • Quyết định 44/2008/QĐ-BCT, quy định về C/O mẫu AJ giữa ASEAN – Nhật Bản
 • Thông tư 20/2014/TT-BCT, quy định C/O mẫu AK giữa ASEAN – Hàn Quốc
 • Thông tư số 40/2015/TT-BCT, quy định về C/O form KV giữa Việt Nam và Hàn Quốc
 • Thông tư 31/2013/TT-BCT, quy định về C/O mẫu VC giữa Việt Nam – Chi Lê
 • Thông tư 31/2015/TT-BCT về quy tắc xuất xứ trong khu vực thương mại tự do ASEAN – Úc – Niu Di Lân (AANZFTA)
 • Quyết định 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015 về quy trình kiểm tra xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu (có phần hướng dẫn cách kiểm tra C/O nhập khẩu)
Kiểm tra chuyên ngành đối với hàng XNK
 • Quyết định 50/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng (đã bãi bỏ trong QĐ 37/2017/QĐ-TTg, hiệu lực từ ngày 05/10/2017).
 • Quyết định 2026/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng về Phê duyệt Đề án Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (văn bản này nêu những văn bản của các Bộ liên quan đến kiểm tra chuyên ngành).
 • Công văn 7732/TCHQ-PC ngày 24/6/2014 về xử lý hàng hóa nhập khẩu không đạt chất lượng.
Hàng XNK phải kiểm dịch thực vật
 • Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 36/2001/PL-UBTVQH10.
 • Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật 2013 ngày 25 tháng 11 năm 2013 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2015, thay thế Pháp lệnh 36 nêu trên).
 • Nghị định 02/2007/NĐ-CP về Kiểm dịch thực vật.
 • Thông tư 01/2012/TT-BTC hướng dẫn việc thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm dịch
 • Thông tư 30/2014/TT-BNNPTNT về Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật trước khi nhập khẩu vào Việt Nam (thay thế các thông tư 39/2012/TT- BNNPTNTvà 40/2012/TT-BNNPTNT).
 • Công văn số 2316/TCHQ-GSQL ngày 07/03/2014 về kiểm dịch hàng hóa xuất khẩu, trích công văn số 244/BVTV-KD ngày 28/02/2014 của Cục Bảo vệ thực vật, có nêu “Cơ quan hải quan không yêu cầu chủ hàng nộp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật vào bộ hồ sơ lô hàng xuất khẩu.”
Hàng XNK phải kiểm dịch động vật, thủy sản
 • Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT và Thông tư 26/2016/TT-BNNPTNT quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản (thay thế thông tư 06/2010/TT- BNNPTNT).
 • Quyết định 4758/QĐ-BNN-TY ngày 18/11/2015 ban hành Bảng mã HS của danh mục động vật, sản phẩm động vật trên cạn phải kiểm dịch.
Hàng NK phải Kiểm tra Vệ sinh ATTP
 • Luật an toàn thực phẩm 2010.
 • Nghị định số 38/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm 2010.
 • Thông tư 28/2013/TT-BCT Quy định kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.
 • Thông tư 52/2015/TT-BYT về kiểm tra an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu và thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu, thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế (bãi bỏ Quyết định 23/2007/QĐ-BYT).
 • Quyết định 818/QĐ-BYT năm 2007 về Danh mục hàng NK phải kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm theo mã số HS.
 • Thông tư 13/2011/TT-BNNPTNT hướng dẫn việc kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu.
 • Thông tư 40/2016/TT-BYT về Danh mục thực phẩm, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến, và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm theo mã số HS, thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế.
 • Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (nhóm mặt hàng nào do Bộ nào quản lý).
Hàng nhập phải Đăng kiểm
 • Thông tư 31/2011/TT-BGTVT về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đăng kiểm) xe ô tô (xe cơ giới) nhập khẩu.
 • Thông tư 44/2012/TT-BGTVT về đăng kiểm xe mô tô, xe gắn máy, và động cơ nhập khẩu để SX xe mô tô, xe gắn máy.
 • Thông tư 23/2009/TT-BGTVT đăng kiểm xe máy chuyên dùng (xe nâng, máy xúc, máy ủi…)
 • Thông tư 41/2013/TT-BGTVT quy định về đăng kiểm xe đạp điện
 • Thông tư 41/2011/TT-BGTVT sửa đổi thông tư 23/2009/TT-BGTVT
 • Thông tư 19/2014/TT-BGTVT sửa đổi các thông tư 23/2009/TT-BGTVT, 44/2012/TT- BGTVT, 41/2013/TT-BGTVT
 • Thông tư 20/2010/TT-BGTVT (sửa đổi trong thông tư 59/2011/TT-BGTVT) về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ.
Kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hóa NK (Bộ KHCN)
 • Thông tư 27/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa NK thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ này; thay thế Thông tư số 17/2009/TT- BKHCN.
Chuyên mục khác
Giá thuê container tăng vọt do ảnh hưởng mất cân bằng trong luân chuyển thiết bị
20/02/2024 11:00 PM

Giá thuê container tăng vọt do ảnh hưởng mất cân bằng trong luân chuyển thiết bị

Công ty cho thuê và giao dịch container trực tuyến Container xChange báo cáo giá thuê container vận...

Wan Hai và ONE triển khai chung dịch vụ kết nối châu Á với Bờ Tây Hoa Kỳ
19/02/2024 08:00 AM

Wan Hai và ONE triển khai chung dịch vụ kết nối châu Á với Bờ Tây Hoa Kỳ

Hãng tàu Wan Hai và ONE hợp tác triển khai chung dịch vụ với tên gọi AP1, kết nối châu Á với Bờ Tây...

Thị trường vận tải và logistics quốc tế Tuần 7/2024
17/02/2024 04:00 PM

Thị trường vận tải và logistics quốc tế Tuần 7/2024

Cập nhật thị trường vận chuyển container và logistics quốc tế các tuyến Châu Á, Châu Âu...

Sea-Intelligence dự báo chỉ số TEU*Dặm toàn cầu tăng 16% do khủng hoảng Biển Đỏ
16/02/2024 07:00 AM

Sea-Intelligence dự báo chỉ số TEU*Dặm toàn cầu tăng 16% do khủng hoảng Biển Đỏ

Theo Sea Intelligence, chỉ số TEU*Dặm toàn cầu tăng 16% do khủng hoảng Biển Đỏ đòi hỏi công suất...

Hãng tàu HMM duy trì lợi nhuận trong quý 4 năm 2023.
15/02/2024 02:00 PM

Hãng tàu HMM duy trì lợi nhuận trong quý 4 năm 2023.

Hãng tàu container HMM của Hàn Quốc vẫn duy trì lợi nhuận trong quý 4 năm 2023 bất chấp áp lực lên...