Bài viết liên quan tới từ khóa: chế độ ưu tiên

Chế độ ưu tiên doanh nghiệp xuất nhập khẩu
06/04/2021 08:48 AM

Chế độ ưu tiên doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Để được hưởng chế độ ưu tiên khi làm thủ tục Xuất nhập khẩu hàng hóa, doanh nghiệp cần đáp ứng đủ những điều kiện để được áp dụng chế độ ưu tiên và có yêu cầu công nhận là doanh nghiệp ưu tiên được...

Điều kiện để trở thành doanh nghiệp xuất nhập khẩu ưu tiên?
06/04/2021 08:18 AM

Điều kiện để trở thành doanh nghiệp xuất nhập khẩu ưu tiên?

Với nhiều đặc quyền, ưu đãi trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa - Doanh nghiệp ưu tiên - là mục tiêu rất nhiều doanh nghiệp hướng đến. Vậy điều kiện trở thành doanh nghiệp ưu tiên hải quan như...